Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike.

Regler for innreise til Norge

Det gjelder for tiden strenge regler for innreise for å begrense spredningen av nye virusvarianter. Den 5. juli ble det imidlertid innført nye innreisebestemmelser som gjør det mulig for utenlandske statsborgere å reise inn dersom de kommer fra et grønt land eller har et EU-konformt sertifikat som beviser at de er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 måneder. Siden den 26.07. kan også mindreårige barn reise inn sammen med foreldre som har et EU-konformt covid-sertifikat. Et kart med oversikt over grønne og røde land finnes på FHIs nettsider.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Dette vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge (med mindre du har et EU-konformt covid-sertifikat for vaksine eller gjennomgått sykdom). 

Informasjon om innreisebestemmelser til Norge og karantene finner du på følgende nettsider: 

Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer - regjeringen.no

Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no


Regler for innreise til Østerrike

Informasjon om innreisebestemmelsene for Østerrike når man reiser fra Norge til Østerrrike finner man på Regjeringens nettsider: Østerrike - reiseinformasjon - regjeringen.no

 

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i landet, som tilpasses ettersom smittebildet endrer seg. Informasjon om gjeldende tiltak og regler finnes her (på engelsk).

Det gjelder påbud om å bruke munnbind i butikker og offentlig transport. Disse kan kjøpes i alle matbutikker i Østerrike. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet.

Ved spisesteder, hoteller og arrangementer kreves det at man enten har en negativ covid-19-test, et vaksinebevis eller dokumentasjon på at man har hatt covid-19 i løpet de siste 6 månedene - dette er kjent som "3G-regelen". 

En oversikt over alle tiltakene mot covid-19 i hele landet og i delstatene finnes her (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege umiddelbart, men bes ringe helsenummeret 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Det finnes også en rekke gratis teststasjoner - merk at visse stasjoner kun er for symptomfrie personer, mens andre kan benyttes av personer med symptomer. En oversikt finnes her: https://oesterreich-testet.at/