Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike. Siden den 1. april 2021 er Norge ikke lenger unntatt fra Østerrikes innreisebegrensninger.

Regler for innreise til Norge

Det gjelder for tiden strenge regler for innreise for å begrense spredningen av nye virusvarianter. I utgangspunktet har kun norske statsborgere samt utlendinger bosatt i Norge mulighet til å reise inn.

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie er ikke lenger unntatt fra innreiserestriksjonene. Dette vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk. Heller ikke personer fra tredjeland som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier kan reise inn. 

Mer informasjon om de strengere reglene samt unntakene finnes på regjeringens nettsider her.

Obligatorisk testing, innreiseregistrering, karantene, og karantenehotell gjelder fortsett for de som kan komme inn i Norge (som er unntatt innreiserestriksjonene). Sett deg inn i hva som gjelder før du planlegger din reise. Også personer med bolig i Norge må nå på karantenehotell dersom de reiser på en fritidsreise.

Personer som ankommer Norge fra de fleste land er pålagt 10 dagers karantene etter ankomst i Norge. Les mer om dette på nettsiden Helsenorge.

Unntak fra karantenereglene og reiserådet gjøres for områder med lave smittetall i EU/EØS/Schengen - dette gjelder for tiden for svært få regioner. En liste over land/regioner som unntas fra reiserådet og hjemmekarantene finnes på FHIs hjemmeside.

Svar på spørsmål om innreise til Norge finnes også på nettsiden til UDI: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

 

Siden den 21. desember må alle som skal til Norge registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. Du finner mer informasjon på regjeringens nettsider her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-registreringsplikt-for-alle-som-kommer-til-norge/id2815594/  

Siden den 18. januar 
er det obligatorisk å la seg teste på grensen dersom man ankommer Norge fra et land som er pålagt karanteneplikt. Testen gjennomføres gratis ved flyplasser, havner og landgrenseoverganger. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/obligatorisk-testing-pa-grensen/id2828812/

Det gjøres oppmerksom på at smittesituasjonen i et land kan endre seg raskt, og at man derfor alltid må informere seg om aktuelle reiseråd før man legger ut på reise.

Regler for innreise til Østerrike

Siden den 19. desember har Østerrike strengere innreiseregler og reiseråd for nesten alle land i verden. Innreise uten restriksjoner er kun mulig for følgende land, som regnes som sikre: Australia, Island, New Zealand, Singapore, Sør-Korea og Vatikanstaten. Man må ha oppholdt seg i et av disse landene i minst 10 dager for å kunne reise til Østerrike uten krav om karantene eller negativ covid-test. Norge står siden den 1. april 2021 ikke lenger på listen over land som er unntatt innreisebegrensninger, og pålegges dermed test- og karanteneplikt på lik linje med de fleste andre EØS-land. 

Siden den 15. januar gjelder det påbud om forhåndsregistrering av reiser til Østerrike. Dette gjøres via et elektronisk formular som finnes her.

Alle som ankommer Østerrike fra land som ikke står på listen over unntak må fremvise en negativ covid-19-test som er mindre enn 72 timer gammel - eller mindre enn 48 timer gammel dersom det dreier seg om en antigen-hurtigtest. Dersom man ikke kan fremvise en slik test ved innreise, må man la seg teste senest 24 timer etter ankomst.

Utover dette er man pålagt 10 dagers hjemmekarantene etter ankomst. På dag 5 av karantenen kan man forlate boligen/oppholdsstedet for å la seg teste, og kan avslutte karantenen dersom man får et negativt resultat. NB: Dagen man ankommer Østerrike regnes som dag 0 av karanteneperioden.

Listen over land som er unntatt karanteneplikt oppdateres løpende og kan endre seg ettersom smittebildet endres i forskjellige land - vi oppfordrer derfor alle til å informere seg direkte på nettsidene til østerrikske myndigheter før avreise. Informasjon finnes her på tysk og her på engelsk.

Personer fra tredjeland som ikke er bosatt i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia tillates ikke innreise med mindre disse er omfattet av unntak (yrkesreiser, studier etc.).

Transitt gjennom Østerrike uten stopp er tillatt uten krav om test. Det er også tillatt å reise inn uten test eller karantene på grunn av viktige familierelaterte grunner som f.eks. alvorlig sykdom, dødsfall, begravelse og fødsel. Også pendlere som reiser til Østerrike minst én gang i måneden pga. yrke, studier eller partner er unntatt fra karantenereglene, men må fremvise en negativ test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk). Sosialdepartamentet har også en liste over viktige telefonnummer, som finnes på engelsk her: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus-hotlines.html

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i landet, som tilpasses ettersom smittebildet endrer seg. Informasjon om gjeldende tiltak og regler finnes her (på engelsk).

Siden den 25. januar gjelder det påbud om å bruke FFP2-munnbind i butikker og offentlig transport. Disse kan kjøpes ved alle supermarkeder i Østerrike. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet. Barn mellom 6 og 14 år kan bruke vanlig munndbind.

Avhengig av smittesituasjonen kan det også innføres egne tiltak på lokal/regional basis, inkludert portforbud og stengte butikker, så det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke regler og anbefalinger som gjelder i delstaten man oppholder seg i.

Generell informasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege umiddelbart, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Det finnes også en rekke gratis teststasjoner - merk at visse stasjoner kun er for symptomfrie personer, mens andre kan benyttes av personer med symptomer. En oversikt finnes her: https://oesterreich-testet.at/