Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike.

Regler for innreise til Norge

Fra den 25.09. klokka 16:00 innføres det lettelser i innreisereglene. Se informasjon fra regjeringen om dette her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/restriksjoner-pa-innreise-til-norge-fjernes-gradvis/id2872535/

Lettelsene medfører bl.a. følgende endringer:

  • Alle EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak.
  • Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
  • Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.

  • Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.

  • Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.

  • Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.

  • Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.

  • Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

 

Frem til dette tidspunktet gjelder reglene som ble innført tidligere i sommer:

Den 5. juli ble det imidlertid innført nye innreisebestemmelser som gjør det mulig for utenlandske statsborgere å reise inn dersom de kommer fra et grønt land eller har et EU-konformt sertifikat som beviser at de er fullvaksinerte eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 måneder. Siden den 26.07. kan også mindreårige uvaksinerte barn reise inn sammen med foreldre som har et EU-konformt covid-sertifikat. Et kart med oversikt over grønne og røde land finnes på FHIs nettsider.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Dette vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge (med mindre du har et EU-konformt covid-sertifikat for vaksine eller gjennomgått sykdom). 

Informasjon om innreisebestemmelser til Norge og karantene finner du på følgende nettsider: 

Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer - regjeringen.no

Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no


Regler for innreise til Østerrike

Informasjon om innreisebestemmelsene som gjelder når man reiser fra Norge til Østerrrike finner man på Regjeringens nettsider: Østerrike - reiseinformasjon - regjeringen.no

 

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i landet, som tilpasses ettersom smittebildet endrer seg. Informasjon om gjeldende tiltak og regler finnes her (på engelsk).

Det gjelder påbud om å bruke munnbind i de fleste butikker og offentlig transport. Disse kan kjøpes i alle matbutikker i Østerrike. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet.

Ved spisesteder, hoteller og arrangementer kreves det at man enten har en negativ covid-19-test, et vaksinebevis eller dokumentasjon på at man har hatt covid-19 i løpet de siste 6 månedene - dette er kjent som "3G-regelen". 

En oversikt over alle tiltakene mot covid-19 i hele landet og i delstatene finnes her (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege umiddelbart, men bes ringe helsenummeret 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Det finnes også en rekke gratis teststasjoner - merk at visse stasjoner kun er for symptomfrie personer, mens andre kan benyttes av personer med symptomer. En oversikt finnes her: https://oesterreich-testet.at/