Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike. Nye, strengere regler for innreise til Norge gjelder fra den 29.01.2021.

Regler for innreise til Norge

Regjeringen innfører fra og med den 29.01.2021 strengere regler for innreise for å begrense spredningen av nye virusvarianter. I utgangspunktet vil kun norske statsborgere samt utlendinger bosatt i Norge ha mulighet til å reise inn.

Mer informasjon om de nye reglene finner du i regjeringens pressemelding her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Regler om test og karantene gjelder fortsatt. Personer som ankommer Norge fra de fleste land er pålagt 10 dagers karantene etter ankomst i Norge. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Unntak fra karantenereglene og reiserådet gjøres for områder med lave smittetall i EU/EØS/Schengen. En liste over landene som unntas fra reiserådet og hjemmekarantene finnes på FHIs hjemmeside.

Svar på spørsmål om innreise til Norge finnes også på nettsiden til UDI: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

 

Siden den 21. desember må alle som skal til Norge registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg. Du finner mer informasjon på regjeringens nettsider her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-registreringsplikt-for-alle-som-kommer-til-norge/id2815594/  

Siden den 18. januar 
er det obligatorisk å la seg teste på grensen dersom man ankommer Norge fra et land som er pålagt karanteneplikt. Testen gjennomføres gratis ved flyplasser, havner og landgrenseoverganger. Mer informasjon om dette finnes her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/obligatorisk-testing-pa-grensen/id2828812/

Det gjøres oppmerksom på at smittesituasjonen i et land kan endre seg raskt, og at man derfor alltid må informere seg om aktuelle reiseråd før man legger ut på reise.

Regler for innreise til Østerrike

Fra og med den 19. desember har Østerrike innført strengere innreiseregler og reiseråd for nesten alle land i verden. Innreise uten restriksjoner er kun mulig for følgende 10 land, som regnes som sikre: Australia, Finland, Hellas, Island, Japan, New Zealand, Norge, Singapor, Sør-Korea og Vatikanstaten. Man må ha oppholdt seg i et av disse landene i minst 10 dager for å kunne reise til Østerrike uten krav om karantene eller PCR-test.

Listen over land som er unntatt karanteneplikt oppdateres løpende og kan endre seg ettersom smittebildet endres i forskjellige land - vi oppfordrer derfor alle til å informere seg direkte på nettsidene til østerrikske myndigheter før avreise. Informasjon finnes her på tysk og her på engelsk.

Fra fredag, den 15. januar gjelder det påbud om forhåndsregistrering av reiser til Østerrike. Dette gjøres via et elektronisk formular som finnes her.

Dersom man ankommer Østerrike fra andre land er man pålagt 10 dagers hjemmekarantene etter ankomst. Etter 5 dager skal det være mulig å avslutte karantenen dersom man lar seg teste og får et negativt resultat.

Personer fra tredjeland som ikke er bosatt i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia tillates ikke innreise med mindre disse er omfattet av unntak (yrkesreiser, studier etc.).

Transitt gjennom Østerrike uten stopp er tillatt uten krav om test. Det er også tillatt å reise inn uten test eller karantene på grunn av viktige familierelaterte grunner som f.eks. alvorlig sykdom, dødsfall, begravelse og fødsel. Også pendlere som reiser til Østerrike minst én gang i måneden pga. yrke, studier eller partner er unntatt fra reglene.

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk). Sosialdepartamentet har også en liste over viktige telefonnummer, som finnes på engelsk her: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus-hotlines.html

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i landet, som tilpasses ettersom smittebildet endrer seg. Informasjon om gjeldende tiltak og regler finnes her (på engelsk).

Fra og med den 25. januar gjelder det påbud om å bruke FFP2-munnbind i butikker og offentlig transport. Disse kan kjøpes ved alle supermarkeder i Østerrike.

Det dreier seg om å beskytte andre mot en mulig infeksjon, og det er dermed ikke tillatt å bruke masker med ventil, som ikke beskytter andre. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet. Barn mellom 6 og 14 år kan bruke vanlig munndbind.

Avhengig av smittesituasjonen kan det også innføres egne tiltak på lokal/regional basis, så det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke regler og anbefalinger som gjelder i delstaten man oppholder seg i.

Generell informasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).