Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike. Siden den 22. august gjelder det reiseråd for Østerrike.

Regler for innreise til Norge

Informasjon om innreiseregler til Norge finner du her:
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Personer som ankommer Norge fra de fleste land er pålagt 10 dagers karantene etter ankomst i Norge. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Unntak fra karantenereglene og reiserådet gjøres for områder med lave smittetall i EU/EØS/Schengen. En liste over landene som unntas fra reiserådet og hjemmekarantene finnes på FHIs hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#unntak-fra-karanteneplikten

Fra og med den 9. november gjelder nye regler, med krav om å fremvise en negativ covid-19-test ved innreise (i tillegg til innreisekarantene). Denne regelen gjelder imidlertid ikke for norske statsborgere, personer med fast bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig kommer fra Finland eller Sverige for å jobbe (med unntak av helsepersonell som har vært mer enn 7 dager i utlandet). Les mer her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#hva-gjor-du-hvis-du-ankommer-norge-fra-et-rodt-land-eller-omrade

Viktig informasjon om innreise til Norge


Det gjøres oppmerksom på at smittesituasjonen i et land kan endre seg raskt, og at man derfor alltid må informere seg om aktuelle reiseråd før man legger ut på reise.

Regler for innreise til Østerrike

Også i Østerrike ble det innført karanteneplikt ved innreise fra utlandet, men også her gjøres det unntak for land der smittesituasjonen anses som tilfredsstillende. Siden den 15.06. kan man reise inn til Østerrike fra Norge uten å måtte gå i karantene eller la seg teste.

Listen over land som er unntatt karanteneplikt oppdateres løpende og kan endre seg ettersom smittebildet endres i forskjellige land. 

Dersom du vil reise inn til Østerrike via et annet land, eller har oppholdt deg i et annet land i de siste 10 dagene før innreise, må du sjekke østerrike myndigheters nettsider for å se om innreiseregler gjelder for dette landet. Du finner informasjon om dette her (på tysk) eller her (på engelsk).

Ved innreise fra land der innreiseregler fortsatt gjelder, må man fremvise en negativ covid-19-test som er mindre enn 72 timer gammel. En slik test kan gjennomføres ved flyplassen Schwechat (må betales privat). Dersom man ikke kan fremvise en slik test ved innreise, må man gå i karantene og innen 48 timer få gjennomført en covid-19-test. Karantenen kan avbrytes når man mottar et negativt testresultat.

Statsborgere fra land utenfor EU/EØS/Schengen som ikke har bosted i Østerrike vil ikke ha mulighet til å reise inn i landet (med visse unntak).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk). Sosialdepartamentet har også en liste over forskjellige viktige telefonnummer, som finnes på engelsk her: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus-hotlines.html

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å begrense smittespredningen i landet, blant annet en form for portforbud som er i kraft fra den 17. november. Man har kun lov til å gå ut dersom det er nødvendig for å arbeide, hjelpe andre, handle, mosjonere eller dekke andre viktige grunnbehov. Detaljert informasjon om reglene og unntakene finnes her (på tysk).

Det gjelder påbud om å dekke munn og nese (med munnbind, skjerf el. lignende) på følgende steder:

  • I alle butikker
  • På kollektivtransport og i taxi
  • I mange lukkede offentlige rom
  • Ved tjenesteytelser der en minsteavstand på 1 m ikke kan overholdes
  • Ved arrangementer i lukkede rom

Det dreier seg om å beskytte andre mot en mulig infeksjon, og det frarådes derfor å bruke masker med ventil, som ikke beskytter andre. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet.

Avhengig av smittesituasjonen kan det også innføres egne tiltak på lokal/regional basis, så det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke regler og anbefalinger som gjelder i delstaten man oppholder seg i.

Generell nformasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).