Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19.

Helsemyndighetene innførte tiltak mot koronasmitte 12. mars. Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Utenriksdepartementet fraråder også reiser til alle land. Dette reiserådet gjelder frem til den 30. august.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land ble det innført ustrakt grensekontroll den 16. mars, som også er i kraft inntil den 30. august. Utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bortvises ved grensen med hjemmel i smittevernloven, med visse unntak (se UDIs nettsider). Norske borgere og personer som bor eller arbeider i landet vil fortsatt kunne slippe inn i landet. Mer informasjon om de nye innreisereglene finner du her: https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/eu-eos-borgere/#link-18063

Personer som ankommer Norge fra andre land er pålagt 10 dagers hjemmekarantene etter ankomst i Norge. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Regjeringen har satt sammen en sentral informasjonsside om koronaviruset. Her finner du blant annet informasjon om reiser.

Også i Østerrike er det innført karanteneplikt (14 dager) for alle som ankommer fra utlandet, med mindre man kan fremvise en negativ covid-19-test som er mindre enn 4 dager gammel. En slik test kan fås ved flyplassen Schwechat for 190 euro, men kun dersom man har bosted i Østerrike. Personer uten oppholdstillatelse i Østerrike vil ikke ha mulighet til å reise inn i landet (med visse unntak). Mer informasjon om innreiseregler finner du her (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer og som kan ha vært i kontakt med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene bør ikke oppsøke sykehus eller lege, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk). Sosialdepartamentet har også en liste over forskjellige viktige telefonnummer, som finnes på engelsk her: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus-hotlines.html

Nasjonale tiltak

Den østerrikske regjeringen innførte en rekke tiltak for å redusere smittespredning i Østerrike, og er nå i ferd med å skrittvis oppheve disse tiltakene. 

Begrensningene for bevegelsesfriheten som gjaldt fra den 16. mars til den 30. april er nå opphevet, og man kan bevege seg fritt i offentligheten så lenge man holde minst 1 meters avstand til alle personer man ikke bor sammen med. Ved brudd på avstandsreglene kan man bli bøtelagt.

Det gjelder påbud om å dekke munn og nese (med munnbind, skjerf el. lignende) på følgende steder:

  • I butikker
  • På kollektivtransport
  • I lukkede offentlige rom (inkl. på t-banestasjoner)

Det dreier seg om å beskytte andre mot en mulig infeksjon, og det frarådes derfor å bruke masker med ventil, som ikke beskytter andre. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet.

Arrangementer med opptil 10 personer er tillatt siden den 1. mai, og større arrangementer vil tillates fra juni av, med fortsatt påbud om avstand samt visse andre begrensninger.

Serveringssteder får åpne fra og med den 15. mai, med en begrensning på 4 voksne personer per bord og åpningstid til senest kl. 23. Skoler åpner skrittvis i løpet av mai måned.

Informasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).