Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 i forbindelse med reiser til Østerrike og hjemreise til Norge.

Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 12. mars. Helsedirektoratet oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands). Utenriksdepartementet fraråder også reiser til alle land.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00. Utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bortvises ved grensen med hjemmel i smittevernloven. Norske borgere og personer som bor eller arbeider i landet vil fortsatt kunne slippe inn i landet. Mer informasjon om de nye innreisereglene finner du her: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integrering/innsikt/sporsmal-og-svar-om-nye-bortvisningsregler/id2693775/

Personer som ankommer Norge fra andre land er pålagt 14 dagers hjemmekarantene etter ankomst i Norge. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

På regjeringens nettsider finner du oppdaterte svar på ofte stilte spørsmål om koronaviruset og reiser: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar-om-koronautbruddet/id2694028/

 

Også i Østerrike er det innført karanteneplikt (14 dager) for alle som ankommer fra utlandet, med mindre man kan fremvise en legeattest som er mindre enn 4 dager gammel. Personer uten oppholdstillatelse i Østerrike vil ikke ha mulighet til å reise inn i landet (med visse unntak). Mer informasjon om innreiseregler finner du her (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer og som kan ha vært i kontakt med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene bør ikke oppsøke sykehus eller lege, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk).

Nasjonale tiltak

Den østerrikske regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere smittespredning i Østerrike.

Alle i hele Østerrike skal holde seg hjemme så vidt mulig. Det skal kun være tre grunner til å gå ut:

  • for å handle nødvendige varer som mat og medikamenter
  • for å utføre strengt nødvendig arbeid
  • for å hjelpe andre (f.eks. handle for mennesker i risikogrupper)

Det er også lov til å gå på tur ute dersom man har behov for det, men dette skal skje alene eller med dem man bor sammen med, og kontakt med andre mennesker skal unngås. Ved brudd på disse reglene kan man bli bøtelagt.

Siden den 16.03. er alle serveringssteder og ikke-essensielle butikker stengt. Lekeplasser og idrettsplasser er stengt. Matbutikker, apoteker, postkontor og banker er fortsatt åpne, men med delvis begrensede åpningstider - alle må stenge senest kl. 19:00 hver dag.

Informasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).

Tiltakene gjelder foreløpig frem til den 13. april.