Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Travelinformation icon - Foto:Freepik/Birkely
Freepik/Birkely

Informasjon om koronaviruset/covid-19

Her finner du informasjon angående covid-19 og innreiseregler, både til Norge og til Østerrike.

Regler for innreise til Norge

Informasjon om innreiseregler til Norge finner du her:
https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Personer som ankommer Norge fra en rekke land er pålagt 10 dagers hjemmekarantene etter ankomst i Norge. Les mer her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Unntak fra karantenereglene blir nå innført for land med lave smittetall. Et unntak for reisende fra Danmark, Finnland og Island ble innført den 15. juni, og ytterligere unntak ble innført for Schengen-/EØS-land med tilfredsstillende smittesituasjon den 15. juli. En liste over landene som unntas fra reiserådet og hjemmekarantene finnes på FHIs hjemmeside: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/#unntak-fra-karanteneplikten

Østerrike står for øyeblikket på listen over unntakene, men listen oppdateres hver 14. dag, og dersom smittesituasjonen forverres kan det på nytt innføres reiseråd og karantene.

Det gjøres oppmerksom på at smittesituasjonen i et land kan endre seg raskt, og dersom et land fjernes fra listen over unntak på grunn av forverret smittebilde, vil man risikere å bli pålagt karantene etter hjemreise til Norge.

Regjeringen har satt sammen en sentral informasjonsside om koronaviruset. Her finner du blant annet informasjon om reiser.

Regler for innreise til Østerrike

Også i Østerrike ble det innført karanteneplikt ved innreise fra utlandet, men disse reglene oppheves nå for gradvis flere land. Siden den 03.06. kan man fritt reise inn fra alle Østerrikes naboland unntatt Italia, og den 15.06. ble grensene åpnet for Norge og alle EU-land med unntak av Sverige, Storbritannia, Spania og Portugal.

Ved innreise fra land der innreiseregler fortsatt gjelder, må man etter ankomst i Østerrike tilbringe 10 dager i hjemmekarantene, med mindre man kan fremvise en negativ covid-19-test som er mindre enn 4 dager gammel. En slik test kan gjennomføres ved flyplassen Schwechat for 190 euro. Statsborgere fra land utenfor EU/EØS/Schengen som ikke har bosted i Østerrike vil ikke ha mulighet til å reise inn i landet (med visse unntak). Mer informasjon om innreiseregler finner du her (på tysk).

Mennesker i Østerrike som har influensalignende symtomer bør ikke oppsøke sykehus eller lege, men bes ringe helsenummeret (+43 1) 1450 for å få videre veiledning og ved behov få organisert en test.

Oppdatert informasjon fra østerrikske myndigheter angående covid-19 finnes her (på tysk). Sosialdepartamentet har også en liste over forskjellige viktige telefonnummer, som finnes på engelsk her: https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Coronavirus-hotlines.html

Nasjonale tiltak i Østerrike

Den østerrikske regjeringen innførte en rekke tiltak for å redusere smittespredning i Østerrike, og er nå i ferd med å skrittvis oppheve disse tiltakene. 

Begrensningene for bevegelsesfriheten som gjaldt fra den 16. mars til den 30. april er opphevet, og man kan bevege seg fritt i offentligheten så lenge man holde minst 1 meters avstand til alle personer man ikke bor sammen med. Ved brudd på avstandsreglene kan man bli bøtelagt.

Det gjelder påbud om å dekke munn og nese (med munnbind, skjerf el. lignende) på følgende steder:

  • I matbutikker
  • På apotek og i post- og bankfilialer
  • På kollektivtransport og i taxi
  • I mange lukkede offentlige rom
  • Ved tjenesteytelser der en minsteavstand på 1 m ikke kan overholdes

Avhengig av smittesituasjonen kan det også innføres egne tiltak (f.eks. utvidet munnbindplikt) på lokal/regional basis, så det anbefales å gjøre seg kjent med hvilke regler og anbefalinger som gjelder i delstaten man oppholder seg i.

Det dreier seg om å beskytte andre mot en mulig infeksjon, og det frarådes derfor å bruke masker med ventil, som ikke beskytter andre. Barn opptil 6 år samt personer som av helsemessige grunner ikke kan dekke munn og nese er fritatt fra påbudet.

Arrangementer med opptil 100 personer er tillatt fra juni av, med fortsatt påbud om avstand samt visse andre begrensninger.

Informasjon om tiltakene mot covid-19 finnes på regjeringens nettsider (på tysk).