Tap av førerkort

Ved tap av norsk førerkort, må man ta kontakt med Statens vegvesen i Norge – gjerne per e-post (firmapost@vegvesen.no) eller faks (+47 - 22 07 37 68). For å få utstedt nytt førerkort må Statens vegvesen ha kopi av pass til vedkommende som har mistet førerkortet. Kopien kan gjerne fakses eller skannes inn og sendes per e-post.

Generell informasjon fra Statens vegvesen om tap av førerkort finner du her.