Mír, stabilita a bezpečnost

Bezpečnostní výzvy, kterým svět čelí, jsou stále složitější. Norsko bude na tyto výzvy reagovat prostřednictvím svého pevného závazku vůči NATO, svým zapojením do snah o dosažení míru a usmíření a prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Foto: Lars Røraas /Forsvaret

Situace v našich sousedních oblastech a v sousedství Evropy se zkomplikovala. Konstelace aktérů je nyní složitější a konflikty se šíří přes hranice. Mezi nové výzvy patří mezinárodní terorismus, organizovaný zločin a kybernetické hrozby.

Základním kamenem norské zahraniční a bezpečnostní politiky je členství v NATO a transatlantické vazby. Kromě toho Norsko posiluje evropskou a severskou dimenzi své bezpečnostní politiky tím, že s vybranými evropskými spojenci rozvíjí užší bezpečnostní spolupráci.

Zásadní význam má pro Norsko Organizace spojených národů a právní řád, který OSN prosazuje. Norsko se aktivně zapojuje do činnosti OSN a podílí se na odpovědnosti za její činnost. Proto Norsko kandiduje do Rady bezpečnosti OSN v období 2021-2022.

Významnou součástí norské zahraniční politiky je zapojení do úsilí o mír a usmíření. Norsko se aktivně snaží hledat trvalá politická řešení válek a konfliktů tím, že zprostředkovává dialog mezi jednotlivými stranami konfliktu a podporuje snahu ostatních aktérů o nalezení řešení.

Norsko podporuje vyvážené, vzájemné, nevratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. To je v souladu s našimi hodnotami, zájmy a mezinárodními závazky.

Norsko přikládá důležitost i využívání nástrojů rozvojové politiky k řešení globálních bezpečnostních problémů.

Cíle

  • udržovat naše těsné transatlantické vazby a dále rozvíjet naši dlouhodobou spolupráci v oblasti bezpečnostní politiky s USA
  • udržovat a dále rozvíjet mezinárodní právní řád
  • podporovat mír a usmíření v oblastech postižených válkou a konflikty
  • dosáhnout vyváženého, vzájemného, nezvratného a ověřitelného odzbrojení
  • předcházet radikalizaci, násilnému extremismu, organizovanému zločinu, pirátství, počítačové kriminalitě a konfliktům a bojovat proti nim
KvinneSymbol@2x.png

Ženy, mír a bezpečnost

Norsko stojí v čele úsilí o podporu začleňování žen do mírových procesů a zvýšení podílu žen mezi mediátory. Síť Severské mediátorky (Nordic Women Mediators, NWM) byla založena v roce 2015 a Norsko nyní pracuje na vytvoření globální aliance regionálních sítí mediátorek.

verden@2x.png

Pomoc v boji proti zločinu a terorismu

Norsko zavedlo rozvojový program zaměřený na řešení globálních bezpečnostních problémů, jehož cílem je bojovat proti závažné a organizované kriminalitě a radikalizaci, násilnému extremismu a terorismu.

Aktivity

  • aktivně se účastníme mezinárodní spolupráce v OSN, NATO, OBSE, Radě Evropy a EU
  • podílíme se na předcházení, omezování a řešení konfliktů prostřednictvím našeho zapojení do činností směřujících k dosažení míru a usmíření a prostřednictvím naší podpory OSN
  • účastníme se mezinárodních mírových operací a operací v koalici s našimi spojenci
  • spolupracujeme s našimi spojenci a globálními partnery na řešení nadnárodních bezpečnostních problémů, jako je terorismus, organizovaný zločin a počítačová kriminalita
  • kandidujeme do Rady bezpečnosti OSN na období 2021-2022
Fredsdue@2x.png

Role Norska jako zprostředkovatele

Norsko působilo jako zprostředkovatel při jednáních, která vedla k dosažení mírové dohody s FARC-EP v Kolumbii v roce 2016. Norsko je také oficiálním prostředníkem v mírovém procesu s partyzánskou skupinou ELN v Kolumbii a s komunistickým hnutím NDFP na Filipínách. Kromě toho Norsko zprostředkovalo diskrétní rozhovory mezi stranami, které dosud nezasedly k jednacímu stolu.

FN@2x.png

Účast na operacích pod vedením OSN

V současné době má Norsko celkem 45 vojenských příslušníků, kteří slouží ve třech misích OSN: v misi MINUSMA v Mali, UNMISS v jižním Súdánu a UNTSO na Blízkém východě. Kromě toho se přibližně 30 norských policistů účastní misí v jižním Súdánu (UNMISS), na Kypru (UNFICYP), Haiti (MINUJUSTH) a v Kolumbii (UNMC). Dále norští civilní poradci pracují pro misi OSN v DR Kongo (MONUSCO) a další civilní pracovníci jsou zaměstnáni přímo v OSN.