Energie a mořské zdroje

Rostoucí světová populace bude potřebovat stále více potravin a zdrojů energie. Ke splnění tohoto požadavku přispěje udržitelné využívání mořských zdrojů.

Foto: Bjørn Luell/Statkraft

Norsko je národem námořníků, což mu umožnilo vybudovat rozsáhlé know-how v oblasti energetických a mořských zdrojů. Norští experti vyvinuli technologie pro udržitelný rozvoj přírodních zdrojů. Naše odborné znalosti se týkají obnovitelné vodní energie, ryb a mořských plodů, produkce těžby ropy a plynu a pomoci rozvojovým zemím v oblasti rybářství a energetiky.

Znalost oceánů a zdrojů, které poskytují, bude zásadní i pro budoucí generace. Musíme vytvořit rozumné způsoby využívání zdrojů tak, aby modrá ekonomika mohla růst udržitelným způsobem. To znamená, že budeme pracovat na vysokých standardech v oblasti životního prostředí, které jsou prosazovány na národní i mezinárodní úrovni.

V roce 2017 norská vláda představila novou strategii pro správu oceánů. Vychází z historie Norska jako námořního národa a zaměřuje se na udržitelné využívání a rozvoj oceánů.

Cíle

  • zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny,
  • nalézt řešení, která odpovídají světové poptávce po energii, a sdílet naše znalosti a zkušenosti,
  • zajistit dobře fungující mezinárodní trhy s energií, celosvětové dodávky energie a evropskou energetickou bezpečnost,
  • zajistit efektivní implementaci zákonů o moři a environmentální legislativy na národní i mezinárodní úrovni,
  • zajistit, aby vytváření hodnot v modré ekonomice bylo založeno na udržitelném využívání mořských zdrojů.
plattform@2x.png

Ropa a zemní plyn tvoří 40 % vývozu

Celková hodnota vývozu ropy a zemního plynu se v roce 2015 pohybovala kolem 450 miliard NOK. To je přibližně 40 % celkové hodnoty norského vývozu.

verden@2x.png

Ropa pro rozvoj

Norsko má dlouholeté zkušenosti s nakládáním s ropnými zdroji takovým způsobem, aby podporoval udržitelný hospodářský růst a blahobyt. Nyní tuto zkušenost sdílíme s dalšími 12 zeměmi prostřednictvím programu Ropa pro rozvoj.

hydropower_x2.png

Hlavní výrobce vodní energie

Norsko je šestým největším světovým producentem vodní energie a jejím největším výrobcem v Evropě.

Aktivity

  • zdůrazňujeme význam oceánů jako zdroje potravin a energie,
  • využíváme naše energetické zdroje, moře a mořské zdroje udržitelným způsobem,
  • podporujeme rozvoj udržitelných řešení pro využívání zdrojů,
  • podporujeme rozvoj odborných znalostí v oblasti udržitelného a integrovaného řízení moří,
  • hrajeme vůdčí roli v boji proti odpadkům v mořích a mikroplastům v oceánech.
bolge@2x.png

Neobjevené zdroje

Obrovské oblasti oceánů jsou stále z velké části neprozkoumané a je pravděpodobné, že světu poskytnou minerály a další, zatím neobjevené, zdroje.

havPlast@2x.png

Plasty

Vědci jsou znepokojeni rostoucím množstvím plastů v oceánech a důsledky, které to bude mít pro mořský život.

Fisk@2x.png

36 milionů jídel s mořskými plody denně

V roce 2015 Norsko vyvezlo denně v průměru 36 milionů rybích jídel.