Picture of the Norwegian embassyassy - Foto:(Foto: Anders Christian Norum)
Den norske ambassaden i Praha (Foto: Anders Christian Norum)

Stillingsutlysning: lokalt ansatt konsulær og administrativ medarbeider

Ambassaden i Praha har et ledig vikariat som lokalt ansatt konsulær og administrativ medarbeider. Tiltredelse vil være ca. 2. mai 2023 og vikariatets lengde fram til høsten 2025 med mulig forlengelse.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:
• Organisering av ambassadørens kalender og kontakter
• Tilrettelegge arrangementer (inkludert reiser ) i ambassadens regi
• Håndtere oppgaver i forbindelse med besøk fra Norge
• Ha dialog med tsjekkiske myndigheter og institusjoner og andre lands ambassader
• Fremme kultursamarbeidet mellom Norge og Tsjekkia
• Bidra til profilering av Norge på sosiale medier (SoMe)
• Oversettelse norsk-tsjekkisk og vice versa.
• Stedfortreder for ambassadens konsulærmedarbeider
• Stedfortreder i ambassadens resepsjon
• Stillingen kan ved behov også bli tillagt andre oppgaver

Kvalifikasjoner:
Må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på tsjekkisk
Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Bør ha god kjennskap til tsjekkisk samfunnsliv og kultur
Bør ha god erfaring med bruk av Microsoft Office og sosiale media
Må ha vilje til å ta ansvar for egen digital opplæring

Egenskaper:
Må være positiv, serviceinnstilt og fleksibel
Må være nøyaktig og ha god ordenssans
Må kunne arbeide selvstendig og ta initiativ
Må være teamorientert

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver i et dynamisk og godt arbeidsmiljø.
Lønn etter avtale på lokale vilkår.

Tiltredelse: Ca. 2. mai

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrativ ambassadesekretær Anita Karin Opsvik på e-post: anita.karin.opsvik@mfa.no eller telefon +420 257 111 505.

Søknadsfrist: 20. februar 2023

Søknad/motivasjonsbrev på norsk vedlagt CV og referanser bes sendt pr. e-post til anita.karin.opsvik@mfa.no