Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Všem cestujícím do Norska

Norské úřady žádají všechny cestující do země, aby pomohli snížit riziko rozšiřování covidu-19 v Norsku. Norské úřady proto nabízejí možnost se bezplatně testovat. Tento test však nenahrazuje stále povinnou karanténu.

To all travellers to Norway