| Praha

Nové období Norských fondů v České republice

MoU - Foto:Norwegian Embassy in Prague
Memoranda, která stanovují základní podmínky realizace Norských fondů a Fondů EHP v České republice a vymezují vzájemně dohodnuté programové oblasti, jejich zaměření a výši podpory, podepsala Elsbeth Tronstad, náměstkyně ministra zahraničních věcí Norska, Maria-Pia Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnska pro Českou republiku a za Českou republiku Milena Hrdinková, ředitelka kanceláře ministra financí.

Dne 4. září 2017 byla slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Norských fondů a Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) mezi Českou republikou a dárcovskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. Do roku 2021 obdrží Česká republika 184,5 milionů EUR (cca 5 miliard Kč). Podporu získají projekty zaměřené především na vědu a výzkum, ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a spolupráci v kultuře, veřejné zdraví, vzdělávání a spolupráci v justici. Oproti předchozímu období bude kladen ještě větší důraz na lidská práva, inkluzi Romů a rozvoj občanské společnosti. Nové období též přináší velké možnosti pro bilaterální projekty.

Toto je velmi důležitý den pro norsko-českou spolupráci. Když se podívám na všechny přínosné projekty, které se v Česku realizovaly díky podpoře Norských fondů v minulém období, jsem plna optimismu i nyní, kdy stojíme na startu nového období“, říká Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norska v České republice.

Konkrétní zaměření programů a nastavení výzev bude předmětem vyjednávání v  příštích měsících. S ohledem na přípravný a schvalovací proces je vyhlášení prvních výzev předpokládáno nejdříve během roku 2018. Projekty budou muset být ukončeny nejpozději do 30. dubna 2024. Stejně jako v minulém období bude také kladen velký důraz na posilování spoluprácemezi Českou republikou a dárcovskými státy. Za tímto účelem bude vyčleněna speciální částka určená jak na pomoc při vyhledávání partnerů, tak přímo na iniciativy realizované ve spolupráci s institucemi z Norska, Lichtenštejnska a Islandu.

Přehled programů:

·        Věda a výzkum - 30 mil. €

·        Vzdělání – 6 mil. €

·        Sociální dialog - 0,89 mil. €

·        Zdraví - 14 mil. €              

·        Klima a životní prostředí – 30 mil. €                       

·        Kultura  - 28 mil. €

·        Řádná správa věcí veřejných – 5 mil. €

·        Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí  - 19 mil. €

·        Občanská společnost – 15 mil. €

·        Vnitřní věci – 5 mil. €

·        Spravedlnost – 6 mil. €

·        Bilaterální fond - 3,69 mil. €

Více informací:

Záznam z tiskové konference
Memoranda o porozumění - Fondy EHP (pdf)
Memoranda o porozumění - Norské fondy (pdf)

www.eeagrants.cz
www.eeagrants.com