Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

The new Minister of EEA and EU Affairs - Foto:Roger Holmsen, SMK
Røsland is the New Minister of EEA and EU Affairs. Roger Holmsen, SMK

Nová ministryně pro záležitosti EU a EHP

Na zasedání Rady vlády v pátek 20. října 2017 schválil král Harald V. změny ve složení norské vlády. Státní tajemnice Marit Berger Røsland byl jmenována ministryní pro záležitosti EHP a EU na ministerstvu zahraničních věcí.

Pracovní zkušenosti Marit Berger Røsland zahrnují:

2016 - státní tajemnice Ministerstva zahraničních věcí

2015 - 2016 - státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti a veřejné bezpečnosti

2014 - 2015 - státní tajemnice Úřadu předsedkyně vlády

2006 - 2014 - právnička, Wiersholm

2010 - náměstkyně soudce Okresního soudu v Oslo

2003 - 2005 - politická poradkyně na Ministerstvu zahraničních věcí

2000 - 2001 politická tajemnice, Kancelář starosty města Oslo

Politické funkce:

• 2003-2007 - členka Rady města Oslo

• 2000-2002 - místopředsedkyně Mladých konzervativců

• 1997-2000 - členka Rady města Akershus

Marit Berger Røsland je držitelkou magisterského titulu na Univerzitě v Oslo v oboru práva (2006).

Více informací naleznete na www.regjeringen.no