Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Regional Cooperation Fund

Fond regionalni spoluprace

Norsko a další země EHP poskytly 34,5 milionů EUR na podporu přeshraniční spolupráce v Evropě.

"Mnoho hospodářských a sociálních problémů, s nimiž se dnes v Evropě potýkáme, se odehrává bez ohledu na státní hranice," uvedla norská ministryně zahraničí Ine Eriksen Søreide.

Jednou z podmínek nového fondu proto je, že o grant žádají společně alespoň tři evropské země. Norští partneři mohou být ke spolupráci také přizváni.

Fond pro regionální spolupráci o celkovém objemu 34,5 milionů EUR je součástí Fondů EHP a Norska. Na první výzvu bylo vyčleněno 15 milionů EUR. Účelem je podpořit projekty regionální spolupráce v rámci širokého okruhu aktuálních témat.

"Považuji za důležité, že Norsko přispívá finančními prostředky k posílení evropského přátelství a spolupráce," řekl ministryně zahraničí Eriksen Søreide.

Podpořené projekty mohou spadat do jakékoliv prioritní oblasti Fondů EHP a Norska. Konktrétně se jedná se o projekty týkající se inovací, rozvoje podnikání, zdraví, výzkumu, sociálního začleňování, životního prostředí a klimatu, kultury, občanské společnosti, základních práv, migrace, spravedlnosti a nápravné péče. Prostředky jsou k dispozici pro projekty ve všech 15 státech EU, které jsou příjemci Fondů EHP a Norska (vč. České republiky). Fond dále otevírá spolupráci s deseti evropskými státy, které nejsou členy EU.

Uzávěrka pro zasílání žádostí je 1. července 2018. Projekty mohou být zahájeny v r. 2019.  Více informací naleznete na https://eeagrants.org/regionalcooperation.

Zdroj: Norské ministerstvo zahraničních věcí, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_midler/id2587669/