Norsko dnes

Norsko, ležící v nejsevernějším koutě Evropy, je demokratickou monarchií s vysokou mírou rovnosti žen a mužů, sociální péče a ekonomické stability.
Foto: Ilja C. Hendel

Norská ekonomika je již dlouho založena na využívání přírodních zdrojů, jako je voda, minerály a ryby. Norský ropný a plynárenský průmysl vznikl v roce 1960. Dnes je Norsko třetím největším světovým vývozcem plynu. Norsko je také jedním z hlavních světových výrobců a vývozců ryb a mořských plodů. Pro mnoho místních komunit je stále důležitý rybářský průmysl. Norsko má otevřenou ekonomiku, jejímž základem je rozsáhlý obchod.

Norsko je konstituční monarchie, která v roce 1905 získala nezávislost na Švédsku, ale její národní kořeny sahají až do devátého století. Dnes v zemi žije jen něco málo přes pět milionů obyvatel.

Sámové jsou domorodí obyvatelé Norska, a sámština je jedním ze dvou oficiálních jazyků. V Norsku žije také několik národnostních menšin a v důsledku globalizace se Norsko stalo více multikulturní zemí. V současné době tvoří imigranti asi 13 % populace.

kongekrone@2x.png

Monarchie

král Harald a královna Sonja byli korunováni v roce 1991. Dědicem trůnu je korunní princ Haakon. Jeho manželkou je korunní princezna Mette Marit.

valgurne@2x.png

Demokracie

Storting - norský parlament - se skládá ze 165 zástupců, kteří jsou voleni každé čtyři roky. Průměrná volební účast v parlamentních volbách je od druhé světové války kolem 80%.

Sametinget@2x.png

Sámediggi

The Sámediggi (Sámský parlament) je zastupitelským orgánem Sámů v Norsku. Sámediggi usiluje o posílení politického postavení Sámů a prosazování jejich zájmů.

Stejná práva a rovné příležitosti

Norsko, stejně jako ostatní severské země, má rozsáhlý veřejný sektor. Úroveň zdanění je ve srovnání s mezinárodními standardy poměrně vysoká, ale na druhé straně jsou z veřejných prostředků financovány sektory zdravotnictví a školství.  Z veřejných zdrojů jsou rovněž hrazeny rozsáhlé sociální služby.

Moderní sociální stát pevně stojí na hodnotách jako rovnost a rovná práva. Všichni občané mají stejná práva bez ohledu na pohlaví, sexuální identitu, etnickou příslušnost nebo funkční schopnosti. Pokud jde o rovnost žen a mužů a životní úroveň, Norsko se v mezinárodním srovnání řadí vysoko. Do pracovního procesu se zapojuje přibližně 70% žen. Vysoký stupeň rovnosti žen a mužů je jedním
z důvodů silného ekonomického růstu Norska a trvalého zvyšování životní úrovně od roku 1960.

S příjmy z ropy a zemního plynu nakládají norské úřady tak, že se podařilo dosáhnout zisků a výnosů pro celou společnost. K tomuto účelu byl zřízen svrchovaný majetkový fond  - Vládní penzijní fond Global. Až se ropa vyčerpá, budou výnosy z fondu i nadále poskytovat značné příjmy, které pak mohou být využity ve prospěch obyvatel.

Globální změna klimatu vyvolává v zemích po celém světě, včetně Norska, nutnost adaptace.  Norsko podepsalo a ratifikovalo Pařížskou dohodu a zavázalo se ke snížení emisí skleníkových plynů o 40% do roku 2030.

Baby@2x.png

Otcovská dovolená

V souvislosti s narozením dítěte mají norští rodiče nárok na 12 měsíců volna. Deset týdnů této dovolené je vyhrazeno pro otce , přičemž otcovskou dovolenou čerpá devět z deseti otců.

40@2x.png

40% žen ve správních radách

Podle norského práva musí být ženy ve správních radách podniků ve veřejném vlastnictví a v soukromých akciových společnostech zastoupeny nejméně 40%.

Money

Vládní penzijní fond Global

Vláda penzijní fond Global je jedním z největších světových fondů státního majetku. Investoval do více než 9 000 společností v téměř 80 zemích.