Mír, stabilita a bezpečnost

Bezpečnostní výzvy, kterým svět čelí, jsou stále složitější. K ukončení válek a ozbrojených konfliktů jsou zapotřebí politická řešení. S terorismem a organizovaným zločinem je třeba bojovat na přeshraniční úrovni.
Foto: Lars Røraas /Forsvaret

Pro zajištění dobrých životních podmínek a bezpečnosti se musíme v Norsku, stejně jako v jiných zemích, snažit předcházet konfliktům, omezovat je a hledat jejich řešení. Je důležité dodržovat mezinárodní právní řád a podporovat závaznou mezinárodní spolupráci. Kolektivní obrana přináší Norsku a našim spojencům jistotu a svobodu v jednání.

Norsko přikládá zásadní význam OSN a právnímu řádu, při jehož dodržování OSN hraje klíčovou roli. Současně naše členství v NATO a naše transatlantické vazby jsou těžištěm norské zahraniční a bezpečnostní politiky. Naše zapojení do mírových úsilí je rovněž důležité, a Norsko významně podporuje mírovou diplomacii OSN. Vzájemné, vyvážené a ověřitelné odzbrojení je v souladu s hodnotami a zájmy Norska. Norsko také klade důraz na používání politických nástrojů rozvojové spolupráce k řešení globálních bezpečnostních výzev.

To vše vytváří rámec pro stabilitu a bezpečnost na národní i mezinárodní úrovni.

Cíle

 • zajistit bezpečnost Norska, jeho svrchovanost, územní celistvost a politickou svobodu v jednání,
 • podporovat mezinárodní mír, stabilitu a řešení konfliktů,
 • podporovat odolnost, dodržování lidských práv a rozvoj v nestabilních státech,
 • předcházet a bojovat proti radikalizaci, násilnému extremismu, organizovanému zločinu, pirátství a kyberterorismu,
 • dodržovat a dále rozvíjet mezinárodní právní řád,
 • dosáhnout vzájemného, vyváženého a ověřitelného odzbrojení.
FN@2x.png

Norští vojáci sloužící v misích OSN

Norsko má v současné době celkem kolem 45 vojenských příslušníků působících ve třech misích OSN: MINUSMA v Mali, UNMISS v jižním Súdánu a UNTSO na Blízkém východě. Kromě toho se celkem asi 30 policistů účastní misí v Jižním Súdánu (UNMISS), Libérii (UNMIL), Haiti (MINUSTAH) a Kolumbii (UNMC).

verden@2x.png

Pomoc v boji proti zločinu a terorismu

V roce 2016 zahájilo Norsko dva nové rozvojové programy: jeden na podporu úsilí v boji proti závažné a organizované trestné činnosti a jeden na prevenci a boj proti násilnému extremismu a terorismu.

KvinneSymbol@2x.png

Ženy a mediace

Asociace afrických mediátorek byla založena v roce 2013 s norskou podporou. Dnes je do sítě zapojeno téměř 150 žen, které absolvovaly školení v oblasti mediace. Většina z nich pochází z Jižní Afriky.

Aktivity

 • prostřednictvím naší podpory OSN a našeho zapojení do úsilí o mír a usmíření, pomáháme řešit, omezovat a předcházet konfliktům,
 • podporujeme OSN v jejím úsilí o zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti,
 • pokud budeme zvoleni členem Rady bezpečnosti OSN pro období 2021-2022, budeme se v jejím rámci podílet na odpovědnosti mezinárodního společenství,
 • aktivně se účastníme mezinárodní spolupráce v organizacích jako OSN, NATO, OBSE, EU a Rada Evropy,
 • účastníme se mezinárodních mírových a koaličních operací,
 • spolupracujeme s našimi spojenci a dalšími na řešení globálních bezpečnostních výzev, jako je terorismus, organizovaný zločin a počítačová kriminalita,
 • podporujeme stabilitu prostřednictvím budování institucí a rozvojové spolupráce,
 • hrajeme aktivní roli na mnohostranných odzbrojovacích fórech,
 • snažíme se zajistit, aby práva žen a mužů byla respektována ve všech snahách o podporu míru, stability a bezpečnosti.
KvinneSymbol@2x.png

Ženy, mír a bezpečnost

Aktivní účast žen má zásadní význam pro řešení konfliktů a udržení trvalého míru. Norsko podporuje práci místních, regionálních a mezinárodních aktérů při prosazování otázek týkajících se žen, míru a bezpečnosti.

Fredsdue@2x.png

Mír a usmíření v Kolumbii

Norsko bylo po několik desetiletí zapojeno do mírových procesů a do úsilí o sblížení postojů v Kolumbii. Společně s Kubou je Norsko od roku 2012 oficiálním prostředníkem mírového procesu s FARC-EP.