Ledig vikariat ved ambassaden i Praha som sekretær ved ambassadørens forværelse

Ambassaden i Praha har en stilling ledig, som lokalt ansatt, ved ambassadørens forværelse.

Vi søker etter en person med god allmenn utdannelse, god kjennskap til bruk av forskjellige IT-verktøy samt meget god fremstillingsevne i skriftlig og muntlig norsk (skandinavisk), engelsk og tsjekkisk. 

Personen vi ansetter vil i første omgang få ansvaret for ambassadørens kalender og koordinering av avtaler. I tillegg vil en få ansvaret for invitasjoner til offisielle arrangementer og arrangementer i embetsboligen.

Personen vil kunne  bli involvert i stasjonens rapporteringsaktivitet på forskjellige tema, særlig innenrikspolitikk. Kjennskap til tsjekkisk statsforvaltning samt det sivile samfunn forventes.

I tillegg vil personen også kunne delta i stasjonens arbeid overfor næringslivet, samt eventuelt  koordineringsansvar for enkelte kulturprosjekter som ambassaden gjennomfører.

Andre oppgaver som også tilligger stillingen:

  • Vedlikehold av ambassadens kontaktregister
  • Oversettelser og tolkning
  • Hjelp med vedlikehold av ambassadens hjemmeside og Facebook
  • Medieovervåkning
  • Div. forefallende arbeid

Vedkommende bør være vant til å tåle høyt arbeidstempo, ha evne til å kunne håndtere mange saker samtidig, være initiativrik, løsningsorientert og ikke minst strukturert. Positiv innstilling og godt humør er viktig. Forværelset er ambassadens ansikt utad og god serviceinnstilling er nødvendig.

Vi kan tilby et spennende, dynamisk og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale på lokale arbeidsvilkår.

Tiltredelse: Medio januar 2018

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med administrativ ambassadesekretær Janiche Berseth på e-post: emb.prague@mfa.no eller telefon 257 111 500.

Søknadsfrist: 1. november 2017

Søknad vedlagt CV og referanser bes sendt pr. e-post til emb.prague@mfa.no