Tildeling av fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass.

Hvem kan søke om fødselsnummer (til bruk i norsk pass)?

For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om fødselspersonnummer, jf endring i passforskriften § 9. For myndige personer er det personen selv, eller norsk utenriksstasjon som kan søke om fødselsnummer til pass. Vi viser her til Passforskriften § 9; Fødselsnummer: Dersom søkeren mangler fødselsnummer (fødselsdato med tillegg av personnummer), skal søkeren eller passmyndigheten overfor ansvarlig myndighet fremsette krav om tildeling av fødselsnummer.  For barn født i utlandet er det bare passmyndigheten som kan fremsette slikt krav.  Fødselsnummeret skal innføres i passet.

Søknad om fødselsnummer:

a) barn som er født i utlandet til bruk i pass

Søknad om tildeling av fødselsnummer fremmes ved personlig oppmøte til avtalt tidspunkt av en av foreldrene ved ambassaden i Praha.

Dokumentasjon :

- Foreldrenes gyldig norsk pass (kopi godtas ikke) - Fødselsattest (rodný list) 

b) myndige personer

Søknad om fødselsnummer kan sendes direkte til Personregisteret, eller via norsk utenriksstasjon i Praha.

Adressen til Skattedirektoratets personregister er:

Skatt Nord - Tromsø "Personnummer" PB 6310 9293 Tromsø Norway

Søknaden om tildeling av fødselsnummer leveres kun i tilknytning til innlevering av søknad om pass. Behandlingstid 6-8 uker.

Generelle krav til dokumentasjonen som må fremlegges

Alle kopier som sendes ved søknad skal være bekreftet rett kopi av norsk utenriksstasjon, notarius publicus eller annen offentlig myndighet. Alle nødvendige dokumenter blir forsørget med en såkalt apostilla. Det er et firkantet stempel gitt av fylkesmannen. Derreter skal de oversettes av norsk statsautorisert translatør