Har du mistet passet ditt ?

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt et nødpass.

Nødpass

Nødpass utstedes i utlandet fortrinnsvis for reise til Norge, og bare unntaksvis for videre reise til tredjeland. For å få utstedt nødpass, må du ha med politianmeldelse fra tsjekkisk politi, 2 nye passfoto og annen legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort, o.tilsv.). På ambassaden utfylles skjema om tap av pass.

Nødpass er gyldig bare for én enkelt reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Gebyr for nødpass er det samme som for vanlig pass, CZK 1.500,- for personer over 16 år og CZK 850,- for personer under 16 år.

Ambassaden aksepterer ikke kort og alle gebyrer må betales kontant.

For alle gebyrpliktige konsulære tjenester som utføres utenfor ambassadens åpningstid påløper det ekstra gebyr i henhold til Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.