Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Har du mistet passet ditt ?

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt et nødpass.

Nødpass

Nødpass utstedes i utlandet fortrinnsvis for reise til Norge, og bare unntaksvis for videre reise til tredjeland. For å få utstedt nødpass, må du ha med politianmeldelse fra tsjekkisk politi, 2 nye passfoto og annen legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort, o.tilsv.). På ambassaden utfylles skjema om tap av pass.

Nødpass er gyldig bare for én enkelt reise og må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Gebyr for nødpass er det samme som for vanlig pass og må betales på forhånd til ambassadens konto hvis mulig.

DnB - konto 7694 05 14378

  • Over 16 år:   NOK 570
  • Under 16 år: NOK 342

CSOB (lokalbank) - konto 571072593/0300

  • Over 16 år:    CZK 1.500
  • Under 16 år:  CZK 850

Ved bankoverføring må betalingen merkes med «Pass + navnet» til den som søker om pass. Ved oppmøte for søknad om pass må betalingsbevis medbringes. 

For alle gebyrpliktige konsulære tjenester som utføres utenfor ambassadens åpningstid påløper det ekstra gebyr i henhold til Gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.