Gebyrtariffen ved Kgl. Norsk ambassade i Praha

Vanlig pass eller nødpass

  • Personer over 16 år - CZK 1.200
  • Personer under 16 år - CZK 750

Bekreftelser

  • Notarialbekreftelse (bl. a. rett kopi, bekreftelse av underskrift) - CZK 1.000 
  • Fotokopi tatt av ambassade (tsjekkisk dokument) - gratis         

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av CRA - CZK 1.500          
  • Midlertidig Nasjonalitetsbevis for norsk fartøy - CZK 1.500          

 Kontant betaling i CZK.

 Gebyrtariffen gjelder fra 1. 9. 2019

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner