Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Gebyrtariffen

Vanlig pass eller nødpass

  • Personer over 16 år -   CZK 1.500
  • Personer under 16 år - CZK 850

Bekreftelser

  • Notarialbekreftelse (bl. a. rett kopi, bekreftelse av underskrift) - CZK 750 
  • Fotokopi tatt av ambassade (tsjekkisk dokument) - gratis         

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av CRA - CZK 1.500          
  • Midlertidig Nasjonalitetsbevis for norsk fartøy - CZK 1.500          

Kontant betaling i CZK.

Gebyrtariffen gjelder fra 1. 1. 2020

Gebyrene er fastsatt i henhold til Gebyrtariff for norske utenriksstasjoner