Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. I statsråd 1. november ble det vedtatt at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar neste år. Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme gjelder utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap. Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til dobbelt statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her

Elektroniske skjemaer for å få tilbake norsk statsborgerskap (gjenerverv) vil ikke være tilgjengelig før 3. februar. Hvis du ønsker å levere melding etter den nye bestemmelsen før denne datoen, må det leveres papirskjema. Det vil ta lenger tid for UDI å behandle meldinger som er levert i papir, så vi anbefaler også denne gruppen å vente til de nye skjemaene er på plass - https://www.udi.no/viktige-meldinger/du-bor-vente-med-a-soke-om-statsborgerskap-til-3.-februar/

Gebyret for meldinger om gjenerverv er satt til NOK 2 700. Dette gjelder også for meldinger levert på papirskjema.

Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Det er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.