Informasjon om pass

Har du mistet passet ditt ?

Har du mistet passet ditt, kan du få utstedt et nødpass.

Søknad om nytt pass

Alle nye norske pass med unntak av nødpass, inneholder biometriske data i elektronisk lesbar form. Dersom du har et håndskrevet laminatpass er dette gyldig til utløpsdatoen. For å søke om nytt pass ved ambassaden i Praha, er prosedyren som følger :

Tildeling av fødselsnummer

Fødselsnummer tildeles i utgangspunktet personer som fødes i Norge eller personer som registreres som bosatt her. Fødselsnummer kan også tildeles norske statsborgere bosatt i utlandet når fødselsnummer er nødvendig for utstedelse av norsk pass.

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Endringer i barneloven og statsborgerloven

Den 1. april ikraftsettes endringer i barneloven og statsborgerloven om foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet. Endringene gjelder bruk av DNA-analyser og hvem som kan ta imot farksapserklæring, og vil få betydning for hvordan stasjonene håndterer farskapssaker.

Gebyrtariffen ved Kgl. Norsk ambassade i Praha