Tsjekkisk fokus på Norges smarteste byer

Smart City seminar in Pilsen
Foto: M. Pecuch

Tsjekkiske Pilsen forbindes vanligvis med ølbrygging, men i midten av november var det Bergens erfaringer med karbonfri kollektivtrafikk som stod øverst på byens dagsorden.

Rundt femti representanter for bymyndigheter, lokalt næringsliv og flere forskningsinstitusjoner hadde tatt turen til Pilsens robotsentrum for å delta på en norsk-tsjekkisk Smart City-konferanse. Her fikk de ikke bare grundige presentasjoner av grønn mobilitet i Hordaland, men også forklart hvorfor Oslo er Europas raskets voksende hovedstad for bildelingsordninger, og hvorfor nordmenn går mann av huse for å kjøpe el-biler.

«Her i Pilsen har vi vedtatt et ambisiøst Smart City-konsept, men vi har ikke kommet like langt på alle områder. Derfor er det svært nyttig for oss å kunne utveksle erfaringer med kolleger fra Norge om tiltak som beviselig fungerer, og som kan være en inspirasjon for oss,» sier Pilsens ordfører Martin Zrzavecký.

Den tradisjonsrike industribyen med 170 000 innbyggere i det vestlige Böhmen bærer tydelig preg av at Tsjekkias økonomi for tiden går så det suser. Flere år med kraftig vekst kombinert med solid, teknologisk kompetanse og et internasjonalt utsyn har plassert Smart City-konseptet høyt på dagsordenen. I en analyse anslår storbanken Česká spořitelna at Pilsen og 131 andre tsjekkiske byer med over 10,000 innbyggere frem til 2020 vil investere inntil CZK 100 milliarder (ca. NOK 40 milliarder) i Smart City-prosjekter. Dette omfatter alt fra «smarte» søppelkasser, gatebelysning og avfallshåndtering til parkeringsapplikasjoner, nettverk av ladestasjoner og nullkarbonløsninger for offentlig kommunikasjon.

«I Tsjekkias sterke satsning på Smart City-løsninger ser vi et betydelig mulighetsrom for å presentere norske løsninger,» sier ambassadør Siri Ellen Sletner, som åpnet seminaret i Pilsen. «Først og fremst er dette fin anledning til å profilere Norge som en teknologisk fremoverlent nasjon, der kommunale myndigheter og forskningsinstitusjoner gjør byene grønnere og mer tilgjengelige for oss alle. Samtidig kan vi bidra til å gi norsk næringsliv fotfeste i et dynamisk vekstmarked.»

Konferansen i Pilsen var det tredje i rekken av norsk-tsjekkiske Smart City-arrangementer som ambassaden har organisert de siste årene, og etterfølger lignende seminarer i Praha i 2015 og Brno, Tsjekkias nest største by, i fjor. Konseptet har hele tiden vært uforandret: Representanter for norske byer og kommuner, forsknings-institusjoner og næringsliv samles til en heldags utveksling av ideer og erfaringer med motparter på tsjekkisk side. For å sikre at deltagerne har tilstrekkelig med energi under hele konferansen, er servering av norsk laks, sponset av norske fiskeeksportører, et fast innslag under arrangementene.

Oppfølging av de etablerte kontaktene er en sentral del av konseptet. I fjor ble det avholdt en Smart City-konferanse i Trondheim med tsjekkisk deltagelse. I høst var Brno tilstede på den store Nordic Edge-konferansen i Stavanger med en hel delegasjon, anført av byens viseborgermester. Og neste år ønsker Brno å invitere representanter fra Stavanger til byens årlige industrimesse, mens Bergen er i tenkeboksen for å pønske ut et oppfølgingsarrangement med Pilsen.

Gjennom det norske-tsjekkiske Smart City-samarbeidet de to siste årene er Trondheim og Oslo blitt koblet til Praha og Písek, Stavanger til Brno og Bergen og Hordaland til Pilsen. Neste år er ambassadens mål å knytte Ostrava-området, som utgjør Tsjekkias største befolkningssenter etter Praha, til de største byene i Østfold.

I fremtiden kan EØS-midlene vise seg å bli et nyttig redskap for Smart City-samarbeid mellom Norge og Tsjekkia. I forskningsprogrammet inngår støtte til innovasjon og næringsutvikling, og her vil kreative ildsjeler med fokus på grønne løsninger kunne finne støtte.

Mer informasjon og bilder: https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/aktuality-z-mesta/plzen-a-norsko-sdilely-zkusenosti-se-svymi-projekty-v-oblasti-smart-mobility.aspx