Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Image of a covid-19 virus - Foto:NTB
NTB

Informasjon vedrørende Koronaviruset (Covid-19)

Norske reisende anbefales å holde seg oppdaterte om hvordan koronapandemien utvikler seg. Reisende på reise utenlands bør følge lokale myndigheters råd, veiledning og anmodninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Informasjon (på engelsk) om innreisebestemmelser til Tsjekkia: 

COVID-19 informasjonstelefon (ring 1221) er også tilgjengelig på engelsk hvor som helst i Tsjekkia på hverdager fra kl 08 til kl 19. og i helgene fra kl 09 til kl 16:30.

Andre tiltak enn de som fremkommer på nevnte nettsteder, kan iverksettes på kort varsel, og det er derfor viktig at en sjekker den til enhver tid lokale situasjonen og nøye følge beskyttelsestiltakene som vedtas av tsjekkiske myndigheter.

Informasjon om innreise og smittevern ved innreise til Norge:

For Norway, you will find relevant information regarding quarantine requirements on the following website: https://helsenorge.no/coronavirus