Globalskolen – norsk grunnskoleundervisning på nett

Skole - Foto:https://www.flickr.com/photos/117536176@N08/26531073239/
Source: https://www.flickr.com/people/117536176@N08/

Norske barn i utlandet kan få undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE.

Globalskolen er et nettbasert undervisningstilbud i norsk, samfunnsfag og KRLE for elever i
grunnskolealder som er bosatt i utlandet. Tilbudet er tilpasset familier som ønsker å holde
kontakten med Norge og norsk grunnskole.

Undervisningen skjer via Internett, og elevene skal bruke minimum 90 minutter
per innlevering. Hvert semester består av 15 innleveringer (30 leksjoner hvert skoleår).

Opplegget er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet og kommer inn under ordningen for kompletterende undervisning. Tilbudet gjelder også for elever som har norsk som andrespråk. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Globalskolens hjemmeside,
https://globalskolen.no/.

Skoleåret 2018– 2019 har Globalskolen hatt over 1400 elever i alderen 6–16 år i over 100 land.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 30. august, og for vårsemesteret må skolen
ha søknaden senest 30. januar.