Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

reise corona 1

Informasjon om reiser og koronavirus

Tsjekkia har åpnet sine grenser for nordmenn 15. juni 2020. Utenriksdepartementet gjør unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden. Unntak gjelder for land i EØS/Schengen med tilfredsstillende smittenivå fra og med 15. juli.

Norge → Tsjekkia: 

 

Tsjekkia → Norge

  • Utenriksdepartementet gjør unntak fra reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land i verden. Unntak gjelder for land i EØS/Schengen med tilfredsstillende smittenivå fra og med 15. juli.
  • Mer informasjon om hvilke land dette gjelder vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider 10. juli og oppdatert jevnlig. 
  • Til 14. juli gjelder karanteneplikt 10 dager for alle personer som ankommer Norge fra utlandet. Fra 15. juli oppheves karantenplikt for personer som ankommer fra EØS/Schengen land med tilfredsstillende smittenivå.  
  • Det er mulig å unngå karantene ved negative tester på SARS-CoV-2 under visse forutsetninger fra 22. juni. 
  • Informasjon om innreise, opphold, visum til Norge for utlendinger, inkludert EU/EØS-borgere, finnes på nettsidene til UDI.

Mer informasjon: 

Regjeringen - informasjon om reiser og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/   

Information in English: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/ 

Karanteneplink og unntak fra regelen om karantene: https://helsenorge.no/koronavirus/reise

Informasjon om unntak fra karantene ved negative SARS-CoV-2 tester: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-22-1253