Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon norge - Foto:MFA/Birkely
MFA/Birkely

Informasjon om reiser og koronavirus

Tsjekkia åpnet sine grenser for nordmenn 15. juni 2020. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Alle reisende fra Tsjekkia som kommer til Norge fra og med 8. august 2020, blir ilagt ti dagers karantene. 

asdf

Norsk reiseråd fra 24. september

Norge → Tsjekkia: 

Tsjekkia → Norge

  • På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for korona er Tsjekkia rød på smittekartet for Europa. Alle reisende fra Tsjekkia som kommer til Norge fra og med 8. august 2020, blir ilagt ti dagers karantene. 
  • Informasjon om reisekarantene finnes her og her

  • Informasjon om innreise, opphold, visum til Norge for utlendinger, inkludert EU/EØS-borgere, finnes på nettsidene til UDI.
  • Arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, for personer som ankommer Norge fra områder med forhøyet smitte i Schengen og EØS for å jobbe. Informasjon om testing finnes her og her (§ 6). 

Mer informasjon: 

Regjeringen - informasjon om reiser og koronavirus: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/id2694028/

Information in English: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/