Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

reise corona 1

Informasjon om reiser og koronavirus

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Her finner du informasjon på norsk om reiser til og fra Tsjekkia.

Tsjekkia har innført en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene innebærer blant annet at norske borgere ikke kan reise til Tsjekkia, eller tsjekkiske borgere til Norge. Forbudet gjelder fra midnatt fredag 13. mars (natt til lørdag) og i første omgang for 30 dager.

  • Den tsjekkiske regjeringen har med virkning fra mandag 16. mars kl. 00:00 besluttet å stenge grensen for alle utlendinger. 
  • Utlendinger med oppholdstillatelse i Tsjekkia vil også etter mandag 16. mars få innreise, men pålegges hjemmekarantene i 14 dager etter retur til landet. Man må fremlegge gjeldende bekreftelse om oppholdstillatelse ved innreise.  
  • Utlendinger med midlertidig eller varig oppholdstillatelse kan utreise fra Tsjekkia, men de kan ikke reise tilbake så lenge nødtilstanden varer (gjelder for utlendinger som har forlatt Tsjekkia etter 16. mars). Det vil i spesielle tilfeller være mulig å søke Innenriksdepartementet om unntak.
  • Tsjekkiske myndigheter har med virkning fra 30. mars kl. 00:00 åpnet opp for transitt gjennom Tsjekkia for utenlandske borgere som evakuerer til sitt hjemland. Annet opphold er ikke tillatt. Norske borgere som planlegger transitt gjennom Tsjekkia, i god tid ta kontakt med ambassaden i Praha, som deretter underretter tsjekkiske myndigheter.  
  • Fra 00:00 mandag 16.3 til 06:00 onsdag 11. april er det innført begrenset bevegelsesfrihet for sivilbefolkningen. Man må redusere ferdsel utendørs til reise mellom bopel og arbeidsplass samt til innkjøp av matvarer, medisiner og til legebesøk. Påbudet har flere unntak. Det vil fortsatt være tillatt å besøke familiemedlemmer, oppsøke bank- og finansinstitusjoner, lufte hunden og spasere i parker og i naturen.
  • Alle må ha dekket nese og munn i det offentlige rom (bruke munnbind, skjerf e.l.). Det er forbudt mot forsamlinger av flere enn to personer. 

Mer informasjon:

Det tsjekkiske utenriksdepartementet: https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/x2020_03_07_questions_and_answers_in_relation_to_the.html

Det tsjekkiske helsedepartementet: https://koronavirus.mzcr.cz/en/

Tsjekkia - reiseinformasjon for nordmenn: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tsjekkia/id2416409/

Informasjon for norske utenlandsstudenter: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/korona-og-norske-utenlandsstudenter/id2693554/

 

Norge fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

  • Norge har innført karanteneplikt 14 dager for alle personer som ankommer Norge fra utlandet. Dette pålegget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Unntaket fra karantene for reisende fra Sverige og Finland oppheves fra og med 17. mars. 
  • Alle utlendinger uten oppholdstillatelse i riket, som kom til Norge etter 16. mars 2020, kan bli bortvist av hensyn til folkehelsen - mer informasjon og unntak HER
  • Utenlandske borgere i karantene og som er symptomfrie, kan forlate Norge - mer informasjon HER.

Mer informasjon: 

Regjeringen - spørsmål og svar om koronaviruset:
 https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar-om-koronautbruddet/id2694028/

Regjeringen - samleside om koronavirus:  
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

Information in English: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/