Rybaření

Norské Ministerstvo rybolovu a pobřežních záležitostí zavedlo vývozní kvótu pro mořské ryby a rybí produkty s platností od 1. června 2006. Kvóta se vztahuje na sportovní rybaření a omezuje množství vyvážených rybích produktů na 10 kg na osobu.

Rybí produkty, které nejčastěji sportovní rybáři ze země vyváží, jsou rybí filety. 10 kg filetů při převodním koeficientu 3,25, což je standardní koeficient u mechanicky zpracovaných filetů bez kostí, odpovídá 32 kg celých ryb.

Čísla Institutu dopravní ekonomiky ukazují, že průměrný úlovek zahraničních turistů v roce 2004 odpovídal 14,5 kg filetů na cestující skupinu (t.j. ne na osobu) v sezóně a po zbytek roku byl nižší. Vývozní kvóta 10 kg na osobu se tak nedotkne obyčejných turistů.

Limit se týká vývozu z Norska a není přímým omezením objemu úlovku. Vývozní kvóta nemá za cíl postihovat turistické rybaření.Rybářská výstroj

Cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt v Norsku, mají povoleno se účastnit sportovního rybaření s využitím výstroje držené rukou (vlasce, vlasce s třpytkou nebo prutu), ale nesmějí úlovek prodávat.


Vývozní kvóta u ryb a rybích produktů

Z Norska nesmí být vyvezeno více než 10 kg rybích filetů nebo rybích produktů na osobu.

Vývozní kvóta platí na úlovek ze sportovního rybaření v norských teritoriálních vodách.

  • Kvóta platí na celou / vykuchanou rybu nebo zpracované produkty jako jsou rybí filety.
  • Ryba nebo rybí produkty nebudou zahrnuty do kvóty, pokud bude možné prokázat, že byly zakoupeny z registrovaného obchodu.
  • Sladkovodní ryby, losos, pstruh a siven nejsou předmětem vývozní kvóty.
  • Kvóta platí pro každého včetně norských občanů.
  • Pokud se kvóta přesáhne, množství nezákonných ryb může být zabaveno.
  • Celní správa provádí kontroly, aby zajistila, že ryby nejsou vyváženy v rozporu s nařízením.

Rybářské úřady doporučují provádění omezení v souvislosti s rybářskou turistikou.


Minimální velikost

Rybářské úřady požadují po individuálních turistech, aby dodržovali stejné minimální velikosti ryb, jaké platí pro profesionální rybáře.

Příklady druhů, které mohou profesionální rybáři prodávat spolu s minimální velikostí, jsou uvedeny zde. Délka ryby se měří od tlamy po konec ocasu.

 

Chráněné druhy

Věnujte prosím pozornost chráněným vodním druhům, které je zakázáno lovit. Jejich seznam naleznete zde

 

Mobilní aplikace

Ministerstvo rybolovu představilo mobilní aplikaci pro rybáře, Fritidsfiske. Je dostupná zdarma pro operační systém Android i iOS. Pro informace v cizím jazyce otevřete záložku Utenlandske turister i Norge a zvolte jazyk, informace jsou dostupné v angličtině, němčině, ruštině a polštině. 

 

 

Tyto informace byly aktualizovány 27. 9. 2019.