Rybaření

Norské Ministerstvo rybolovu a pobřežních záležitostí zavedlo vývozní kvótu pro mořské ryby a rybí produkty s platností od 1.června 2006. Kvóta se vztahuje na sportovní rybaření a omezuje množství vyvážených rybích produktů na 15 kg rybích filetů na osobu (odpovídá ca. 48 celých ryb).

Rybí produkty, které nejčastěji sportovní rybáři ze země vyváží, jsou rybí filety. 15 kg filetů při převodním koeficientu 3,25, což je standardní koeficient u mechanicky zpracovaných filetů bez kostí, odpovídá 48 kg celých ryb.

Čísla Institutu dopravní ekonomiky ukazují, že průměrný úlovek zahraničních turistů v roce 2004 odpovídal 14,5 kg filetů na cestující skupinu (t.j. ne na osobu) v sezóně a po zbytek roku byl nižší. Vývozní kvóta 15 kg na osobu se tak nedotkne obyčejných turistů.

Limit se týká vývozu z Norska a není přímým omezením objemu úlovku. Vývozní kvóta nemá za cíl postihovat turistické rybaření.

Rybářská výstroj

Cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý pobyt v Norsku, mají povoleno se účastnit sportovního rybaření s využitím výstroje držené rukou (vlasce, vlasce s třpytkou nebo prutu), ale nesmějí úlovek prodávat.

Vývozní kvóta u ryb a rybích produktů

Z Norska nesmí být vyvezeno více než 15 kg rybích filetů nebo rybích produktů na osobu.

Vývozní kvóta platí na úlovek ze sportovního rybaření v norských teritoriálních vodách.

  • Kvóta platí na celou / vykuchanou rybu nebo zpracované produkty jako jsou rybí filety.
  • Ryba nebo rybí produkty nebudou zahrnuty do kvóty, pokud bude možné prokázat, že byly zakoupeny z registrovaného obchodu.
  • Sladkovodní ryby, losos, pstruh a siven nejsou předmětem vývozní kvóty.
  • Kvóta platí pro každého včetně norských občanů.
  • Pokud se kvóta přesáhne, množství nezákonných ryb může být zabaveno.
  • Celní správa provádí kontroly, aby zajistila, že ryby nejsou vyváženy v rozporu s nařízením.
  • Je povoleno vyvážet celé trofejní ryby kvůli vypreparování atd. Předpisy kvóty nebrání vývozu jednotlivých celých ryb těžších než 15 kg navíc ke kvótě.

Rybářské úřady doporučují provádění omezení v souvislosti s rybářskou turistikou.


Minimální velikost

Rybářské úřady požadují po individuálních turistech, aby dodržovali stejné minimální velikosti ryb, jaké platí pro profesionální rybáře.

Příklady druhů, které mohou profesionální rybáři prodávat spolu s minimální velikostí, jsou uvedeny níže.

Druh

Oblast

Minimální velikost

Platýz (halibut)

Celá země

80 cm

Treska

Jižně od 62 st. sev.š.

40 cm

 

Severně od 62 st. sev.š.

44 cm

Treska skvrnitá

Jižně od 62 st. sev.š.

31 cm

 

Severně od 62 st. sev.š.

40 cm

Platýz (plaice)

Západně od Lindesnes

29 cm

 

Východně od Lindesnes

27 cm

Makrela

Celá země

30 cm

Mořský pstruh, siven artický a losos

 

35 cm

Výjimky: Norland, Troms a Finnmark (platí jen pro mořského pstruha a sivena   arktického)

30 cm

Délka ryby se měří od tlamy po konec ocasu.