Pravidla parkování tělesně postižených osob

Na místních komunikacích a veřejných parkovištích jsou vyhrazená parkovací místa pro tělesně postižené občany označena mezinárodním symbolem (stylizovaný vozíčkář na modrém poli). Nárok na užívání vyhrazených míst a uplatnění níže uvedených pravidel mají i zahraniční držitelé parkovacích karet pro tělesně postižené, pokud karta obsahuje mezinárodní symbol a jméno majitele, příp. registrační číslo vozu.

V Norsku mají na vydání této karty nárok pouze osoby s těžkým postižením pohybového aparátu, úlevy by proto neměly využívat osoby, jimž byla v cizině vydána karta z důvodu jiného druhu postižení.

Parkování na místních komunikacích

Držitelé parkovacích karet pro tělesně postižené mohou:

  • parkovat bez časového omezení na místech, kde je parkování zdarma, avšak omezeno časově, pokud není přímo vyznačen časový limit pro parkování osob s tělesným postižením;
  • parkovat zdarma a bez časového omezení na místech placeného stání;     
  • parkovat v rezidentních oblastech označených jako „boligsoneparkering“, kde jsou zavedena parkovací omezení. 

Držitelé parkovacích karet pro tělesně postižené nemohou:

  • parkovat na místech se zákazem stání;
  • vjíždět na pěší zóny ani zde parkovat;
  • parkovat na místech označených jménem nebo registračním číslem vozu a na místech rezervovaných pro jiné dopravní prostředky nebo specifické skupiny účastníků silničního provozu.

Parkování na parkovištích

Na většině parkovišť mohou držitelé parkovacích karet pro tělesně postižené parkovat zdarma bez časového limitu, avšak pouze na místech označených mezinárodním symbolem vozíčkáře. Možnosti parkování si ověřte na informačních tabulích parkovišť, nebo se zeptejte obsluhy.

Kontakt

S dalšími dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu Norské správy veřejných komunikací: firmapost@vegvesen.no