Dopravní informace a předpisy

V Norsku je 23 000 km státních silnic a 16 000 km provinčních silnic. V obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (pokud není značkami vyznačeno jinak). Mimo obec platí následující rychlostní limity: 1) vozidla s hmotností do 7,5t, 90km/h na dálnici, 80km/h na ostatních silnicích; 2) vozidla s hmotnostní nad 7,5t kromě autobusů, 70km/h; 3) motorová vozidla s přívěsem, 80km/h, 60km/h. Více informací v následujícím článku.

Silniční síť

V Norsku je 23 000 km státních silnic a 16 000 km provinčních silnic. Dálnice jsou rozděleny do dvou kategorií:
- dálnice A ..................4 pruhy
- dálnice B ..................2 pruhy


Stav silnic
Silnice jsou v Norsku ve velmi dobrém stavu, v horách se však někde musí počítat s úzkými silnicemi s horším povrchem. Díky horskému terénu a nespočetnému množství fjordů je v Norsku mnoho mostů a tunelů, kde se většinou platí poplatky.


Adresa pro podrobnější informace
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Postboks 8142
0033 Oslo
Tel: z Norska 0175
ze zahraničí: (47) 22 65 40 40

 

Pravidla silničního provozu

Jízda vpravo, předjíždění vlevo.
Předjíždění a míjení
Pravidla jsou totožná s pravidly v ČR.
Přednost
Tramvaje mají vždy přednost.
Výstražné signály
Pravidla pro jejich užití jsou stejná jako v ČR.

 

Rychlostní limity

V obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (pokud není značkami vyznačeno jinak).
Mimo obec platí následující rychlostní limity:
-vozidla s hmotností do 7,5t, 90km/h na dálnici, 80km/h na ostatních silnicích
-vozidla s hmotnostní nad 7,5t kromě autobusů, 70km/h
-motorová vozidla s přívěsem, 80km/h, 60km/h
-autobusy, 80km/h, 80km/h
-traktory, 30km/h

 

Světelné a silniční značení

Světelná signalizace
Používá se tříbarevný systém dle Konvence o silničních značkách a signalizaci (Vídeň, 1968).
Silniční značky
Shodné se značkami v ČR.
Silniční značení
Čára uprostřed vozovky je žlutá. Bílé čáry na kraji vozovky označují omezení parkování.
Nová dopravní značka: Modrý čtverec s autem a označením +2 znamená, že pokud jsou v autě 2 nebo více osob, může auto použít pruh vzhražený autobusům.

 

Dopravní omezení

Zákaz jízdy vozidel přepravujících nebezpečné zboží v tunelu mezi západní a východní části Osla od ponělí do pátku mezi 7.00 - 9.00 hod. a mezi 14.00 - 18.00.
Při průjezdu centrem měst Trondheimu,Stavanger Osla a Bergenu se platí poplatek.
-Oslo 20 NOK (pro vozy do 3,5 t)
-Bergen 10 NOK
-Trondheim od 31/12/05 bez poplatku
-Stavanger 5/10 (záleží na dni a hodině).

Ostatní poplatky ve městech viz oddíl 8.15.

Omezení rozměrů a hmotnosti vozidel

-výška 4 m
-šířka 2,50 m
-délka:
-vozidlo s pevnou nápravou 10 m
-kloubové vozidlo 17 m
-silniční vlak 17 m
-vozidlo+karavan 18,75 m
-hmotnost:
-vozidlo s pevnou nápravou 18 t
-kloubové vozidlo 50 t
-silniční vlak 50 t.
Vozidla přesahující výše uvedené rozměry a vozidla s více než 3 nápravami musí mít povolení. O toto povolení je možno zažádat na následující adrese:
Public Administration of Norwegian Roads
Statens Vegvesen
P.B. 8142 DEP
0033 Oslo
Tel: (47) 22 07 35 00
Fax: (47) 22 07 37 68
www.vegvesen.no
Na některých silnicích je délka vozidla omezena na 15m, nebo na 12,40 m .

Úrovňové křizovatky

Označovány stejně jako v ČR, dle mezinárodních konvencí.

 

Pravidla parkování

Parkovací oblasti a místa, kde je parkování zakázáno, jsou označena mezinárodně platnými značkami.
V centrech měst a speciálně v Oslu je stání zakázáno na hlavních třídách.
Tato místa jsou označena mezinárodně platnými značkami a nápisem \\\\\\\\\\\\\\\"All stans forbudt\\\\\\\\\\\\\\\" (zákaz stání) nebo jsou na nich vyznačeny hodiny, kdy je zákaz v platnosti.
Oblasti se zákazem parkování mohou být také označeny jednoduchou bílou čarou na okraji vozovky.
Ve větších městech se používají parkovací hodiny.
Špatně parkující vozidla mohou být odtažena.
Botičky se nepoužívají.
Pro řidiče ZTP jsou vyhrazena parkoviště.

Adresa pro podrobnější informace
Trafikksjefens Etat
Fredensborgvei 24
0177 Oslo
Fax: (47) 22 08 20 01

Alkohol v krvi

Maximální dovolená hladina alkoholu v krvi je 0.02% pro řidiče motorových vozidel. Pro obsluhu motorových lodí a plachetnic je limit 0.08%. Policie má právo vyzvat řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce. Pokud je tato zkouška pozitivní, může být požadován krevní test.

 

Pokuty

Norská policie je oprávněna udělovat a vybírat pokuty na místě.
Výše pokut, platná od 1.2.2005, je následující:
dopravní přestupek ...... (NOK)
špatné parkování ............... 750
nepoužívání bezpečnostních pásů .........750
nezastavení "na červenou" ............. 5200
nepovolené předjíždění ................ 5200

Překročení rychlosti:
překročení limitu .........území s povolenou max. 60 km/h a méně .......... "místní" limit 70 km/h a více
do 5 km/h ........ 600 ....... 600
do 10 km/h ...... 1600 ...... 1600
do 15 km/h ...... 2900 ...... 2600
do 20 km/h ...... 3200 ...... 3600
do 25 km/h ...... 6500 ...... 4900
do 30 km/h ...... rozhodnutí soudu ...... 6500
do 35 km/h ...... rozhodnutí soudu ...... 7800

Za vyšší překročení rychlosti než je výše uvedeno, je motorista automaticky předvolán k soudu pro zaplacení vysoké pokuty a odebrání ŘP dle závažnosti přestupku.

Řízení pod vlivem alkoholu
0,2 - 0,5 ‰ pokuta* 5,000 - 10,000 NOK
0,5 - 1,0 ‰ pokuta* a podmíněné uvěznění
1,0 - 1,5 ‰ pokuta* a podmíněné uvěznění
1,5 ‰ a více pokuta* a uvěznění
* výše pokuty se vztahuje k výši příjmů viníka (např. 1,5 x měsíční výplata).

ŘP jsou odebrány na nejméně 12 měsíců a motorista může být uvězněn na nejkratší dobu 14 dnů. Není zde zaveden žádný bodový systém pokut.

Policie může odebrat vozidlo motoristům, kteří jsou pod vlivem alkoholu a vydat ho až v době, kdy je řidič schopen jízdy.

Nehody

Nehoda, při níž došlo ke zranění, musí být nahlášena policii.
Účastníci nehody by si měli vyměnit jména, adresy, název a adresu své pojišťovny včetně potřebného kontaktu. Rovněž mohou vyplnit Evropský formulář nehod jako podklad pro pojišťovnu.

 

Jízdní kola

Registrace
Nepožaduje se.
Cyklistické stezky
Jsou v Norsku, převážně kolem obydlených oblastí, v horách a podél západních fjordů.
Povinné vybavení
- přední a zadní světlo
Bezpečnostní helmy
Nejsou povinné, ale jejich nošení se doporučuje.
Adresa pro podrobnější informace
Cycle Tourism in Norway
Box 3132
Handelstorget
3707 Skien
Fax: (47) 35 9000 21
e-mail: info@bike-norway.com
www.bike-norway.com

 

Povinné vybavení

Řidiči i pasažéři na motocyklech i na mopedech musí nosit ochranné přilby.
Ve voze je povinné používat bezpečnostní pásy na všech místech, kde je jimi vůz vybaven. Pasažéři, kteří jsou od používání pásů ze zdravotních důvodů osvobozeni, musí u sebe mít lékařské potvrzení o této výjimce. Pokud by se to mělo týkat řidiče vozidla, musí být toto potvrzení přeloženo do norštiny.
Děti do 4 let musí být źabezpečeny ve speciálním bezpečnostním systému odpovídajícím jejich věku. Děti starší 4 let musí používat dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pásy.
Všichni řidiči musí mít při jízdě ve dne zapnuta tlumená světla (v obci i mimo obec).
Minimální hloubka vzorku pneumatik je 1.6 mm; u zimních 3mm.
Vozidlo táhnoucí karavan, musí být vybaveno speciálními postranními zrcátky.
Řidič nesmí během jízdy telefonovat bez použití sady hands-free.
Výstražný trojúhelník je povinný pro všechna vozidla kromě motocyklů. Umisťuje se jen pokud vůz není dobře viditelný.
Hasící přístroj není povinný, ale doporučený.
Lékárnička není povinná, ale doporučená.
Povinná postranní zrcátka.
V Norsku vyšel zákaz používání přístrojů detekujících policejní radary. K povinnému vybavení patří reflexní vesta umístěná v dosahu řidiče.

 

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Pneumatiky s hroty
Pneumatiky s hroty mohou užívat vozidla od 1.11. do 1. neděle po velikonocích. Výjimky jsou na severu země, kde se mohou používat od 15.10. do 1.4. Pokud jsou použity, musí být na všech čtyřech kolech. Je omezen počet hrotů - 90 až 150, ale není omezena rychlost. V Oslu je povinnost za auta vybavená pneumatikami s hroty platit poplatek formou nálepky, jehož výše je 30 NOK na den, 400 NOK na měsíc a 1200 NOK na jeden rok. Podobné opatření je i v Trondheimu.Pokuta za nezaplacení poplatku je 750 NOK.


Sněhové řetězy
Jsou povinné pro vozidla s hmotností nad 3,5t musí vozit řetězy po celou zimu bez ohledu na stav počasí.
Jízda v konvoji může být náročná, stresující a mnohdy nebezpečná.

Z bezpečnostních důvodů smí jet v konvoji pouze omezený počet vozidel. Řidič sněžného pluhu má oprávnění zamezit v jízdě řidičům, kteří by mohli způsobit komplikace, tj. osobám bez řádného teplého oblečení, s vozidly ve špatném technickém stavu s nedostačující zimní výbavou (bez zimních pneumatik nebo sněhových řetězů).

Doporučení pro jízdu v konvoji v zimě:
1) Doporučujeme přibalit baterku, tažné lano a lopatku na sníh.
2) Vybavte se na cestu jídlem a teplým nápojem.
3) Regulujte větrání ve vozidle, abyste zabránili zamlžení čelního skla.
4) Zapněte přední a zadní mlhová světla.
5) Pozorně sledujte vozidlo před vámi.
6) Jeďte plynule.
7) Nepokoušejte se vyjíždět z kolony nebo otáčet vozidlo.
8) Ani při zastavení kolony neopouštějte vozidlo, je to životu nebezpečné!

Před výjezdem zkontrolujte stav vašeho vozidla!

 

Technické prohlídky

Vůz starší 4 let musí projít technickou prohlídkou každé 2 roky.

 

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty jsou lehce dostupné v celé zemi. Čerpací stanice bývají otevřeny mezi
7.00 a 20.00 hod. Ve městech zůstávají některé čerpací stanice otevřeny 24 hodin denně.
Ceny paliva se liší podle regionu (o něco vyšší ceny jsou na severu a v horských oblastech) a podle toho, zda jde o samoobslužnou pumpu či nikoli.
Ceny pohonných hmot:
bezolovnatý benzín 95 oktanů........... 12,85 NOK
bezolovnatý benzín 98 oktanů...........13,15 NOK
olovnatý benzín 98 oktanů.............. 13,20 NOK
nafta............................ 13,00 NOK

Některé čerpací stanice akceptují kreditní karty, eurošeky nebo cestovní šeky. Je povolen bezcelní dovoz až 600 litrů PHM, doporučuje se však max.10 litrů - pozor, většina trajektových společností z bezpečnostních důvodů převoz PHM v náhradních kanystrech nepovoluje.

 

Dálniční síť a poplatky

Silniční síť zahrnuje 23.000 km národních silnic a 16.000 km oblastních silnic.
Dálnice jsou rozděleny do kategorií:
(178 km čtyřproudých dálnic v okolí Bergenu,Osla)
E - evropská silnice
RV - národní silnice
FV - místní silnice

Na následujících silnicích se vybírají tyto poplatky (v NOK):
silnice.....kategorie...1.....2.....3.....4.
Trondheim - Stjørdal (A)

 • Ranheim.....-.....25.....50.....-.
 • Leistad.....-.....10.....20.....-.
 • Hommelvik...-.....10.....20.....-.
  E6/18 Ostfoldpakka......-.....20.....40.....-.
  E10 Nappstr.tunnel, Nordland.....-.....30.....65 .....130.
  E18 Sande, Vestfo.kka.....-.....30.....60.....-.
  E18 Augst – Agder.....-.....20.....40.....-.
  E39 Royskärsletta, Listerpakken.....-.....20.....40.....-.
  E39 Trekantsambandet, Hordaland.....-.....80.....240.
  E39 Nordhordlandsbrua, Hordaland.....20.....45.....140.....-.
  E39 Rennfast, Rogaland.....-.....90.....280.....-.
  E39 Oysand – Thamshamn.....-.....15.....30.....-.
  E39/70 Krifast, More og Romsdal.....37.....65.....220.....23/10.
  E69 Kafjord - Honningsvag, Finnmark.....68.....140.....445.....46/23.
  E134 Rullestadjuvet, Hordaland.....15.....40.....80.....-.
  RV5 Naustdalstunnelen,
 • Sogn og Fjordane.....25.....45.....135.....-.
  RV5 Sogndal Fjaerland,
 • Sogn og Fjordane.....70.....160.....480.....-.
  RV9 Byglandsfjord S. and W.....-.....25.....50.....-.
  RV17 Helgelandsbrua, Nordland......34.....82.....170.....-.
  RV23 Oslofjordforbindelse.....-.....55.....120.....-.
  RV35 Lunner-Gardermoen, Akerhus/Oppland.....-.....30.....60.....-.
  RV43 Farsund/Lyngdal, Listerparkken.....-.....20.....40.....-.
  RV45 Ovstebodalen, Rogaland.....-.....40.....75.....-.
  RV64 Skalavegen., More & Romsdal.....30.....55.....185.....20/10
  RV108 Hvalertunnelen, Ostfold (C).....-.....50.....100.....-.
  RV313 Odegarden, Vestfoldpakka.....-.....22.....44.....-.
  RV551 Folgefonntunnelen.....20.....60.....120.....-.
  RV562 Askoybrua, Hordaland (C).....-.....70.....250.....-.
  RV566 Osteroybrua, Hordaland.....30.....40.....150.....17/9.
  RV658 Alesund - Ellingsřy-Giske/Vigra,
  More og Romsdal.....30.....60.....280.....19/10.
  RV714 Hitra - Froya, Sor-Trondelag.....45.....75.....223.....25/10.
  RV755 Skarnsundbrua,
  Nord-Trndelag (D).....31.....62.....185.....-.
  RV769 Namsos, Nord-Trřndelag (C).....-.....13.....26.....-.
  FV311 Kambo, Ostfold.....-.....15.....30.....-.
  FV207 Bjoroy, Hordaland.....-.....70.....70.....-.
  RV60 Sykkylvsbrua, More og Romsdal.....20.....31.....93.....-.

  Okruh Oslo.....-.....20.....40.....-.
  Okruh Bergen.....-.....15.....30.....-.
  Okruh Trondheim.....-.....-.....-.....-.
  Okruh Stavanger.....-.....5.....10.....-.
  Placená jízda městskými okruhy je o víkendech mezi 6 - 18 hodinou

Kategorie vozidel:
1. Motocykly
2. Vozidla bez nebo s přívěsem, jejichž celková hmotnost je menší než 3.5 t a délka do 6 m.
3. Vozidla s hmotností 3.5 t a vyšší nebo vozidla, jejichž délka je od 6 do 12.4 metrů
4. Pasažéři

(A) Na této silnici se vybírá mýtné na dvou místech
(B) Poplatek 40 NOK za auta do 5 m délky, za auta s přívěsem 90 NOK
(C) Mýtné se platí puze v jednom směru
(D) Mýtné se platí pouze vesměru ze Skien do Porsgrunnu
(E) Platí pro cestu tam i zpět
(F) Běžný poplatek za vozidla do 6 m délky včetně přívěsu
(G) poplatky jsou variabilní podle denní doby a dne.

Platit je možné v hotovosti nebo kartou.

Nová okružní silnice v Stavangeru:
Za osobní vozidlo do 3,5 t se platí v hotovosti v závislosti na denní době 5 nebo 10 NOK, za vozidlo těžší než 3,5 t 10 nebo 20 NOK. Od 18:00 do 06:00 hodin a každou sobotu, neděli a o státních svátcích je okruh zdarma.

Horské průsmyky a tunely

Horské průsmyky
V zimě jsou uzavřeny v těchto obdobích následující horské průsmyky:
Číslo silnice, název průsmyku, uzavřen:
69, Skarsvag-North Cape, říjen-duben
13, Gaularfjell, prosinec - květen
51, Valdresflya, listopad- květen
55, Sognefjell, listopad-květen
63, Geiranger, listopad - květen
63, Trollstigveien North, říjen-květen
98, Ifjordfjellet, listopad- květen
252,Tyin-Eidsbugarden, říjen-červen
258, Gamle-Stryn, říjen-červen
520, Breiborg-Roldal, říjen-červen
886, Jarfjorfjellet, listopad-květen
243, Aurland-Erdal, listopad-červen
337, Brokke-Suleskard, listopad-červen

Některé silnice v zimě jsou rovněž uzavřeny pro běžný provoz a je možné zde jet pouze v koloně za sněhovým pluhem, jehož řidič rozhoduje o způsobilosti jednotlivých vozidel zúčastnit se takovéto jízdy.

Podrobnější informace www.vegvesen.no

Tunely
V Norsku je přibližně 530 silničních tunelů, pouze v některých z nich se platí mýto. Nejdelší je na silnici E16 mezi Laerdalem a Aurlandem je dlouhý 24,5 km. Mapa tunelů, které jsou nižší než 4,50 m je vydávána silničními úřady. U některých tunelů se vyžaduje poplatek. V Oslu je tunel, který spojuje východní a západní Oslo a měří 3 km. Platí se zde poplatek.

Mosty
Mýto se platí na některých mostech, např. na silnici 566 Osteroybrua.
Otevřen je nový most na E6, směrem do Švédska ve Svinesundu. Mýtné činí 20 NOK nebo 20 SEK pro lehká vozidla a dvojnásobek pro vozidla těžká.

 

Stopování

Kromě dálnic je stopování v Norsku povoleno.
Stopař je kryt pojištěním třetí strany.