Dopravní informace a předpisy

V Norsku je v obci nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (pokud není značkami vyznačeno jinak). Mimo obec platí následující rychlostní limity: 1) vozidla s hmotností do 7,5t, 90km/h na dálnici, 80km/h na ostatních silnicích; 2) vozidla s hmotnostní nad 7,5t kromě autobusů, 70km/h; 3) motorová vozidla s přívěsem, 80km/h, 60km/h. Více informací v následujícím článku.

Stav silnic
Silnice jsou v Norsku ve velmi dobrém stavu, v horách se však někde musí počítat s úzkými silnicemi s horším povrchem. Kvůli horskému terénu a nespočetnému množství fjordů je v Norsku mnoho mostů a tunelů, kde se většinou platí poplatky.


Adresa pro podrobnější informace
Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Postboks 8142
0033 Oslo
Tel.č.: z Norska 175
Tel. ze zahraničí: (+47) 815 48 991
https://www.vegvesen.no/en/home

 

Rychlostní limity

V obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (pokud není značkami vyznačeno jinak).
Mimo obec platí následující rychlostní limity:
-vozidla s hmotností do 7,5t: 90km/h na dálnici, 80km/h na ostatních silnicích
-vozidla s hmotnostní nad 7,5t kromě autobusů: 70km/h
-motorová vozidla s přívěsem: 80km/h, 60km/h (přívěz bez brzd s celkovou hmotností přesahující 300 kg) 
-autobusy: 80km/h
-traktory: 30km/h

 

Silniční značení

Silniční značky 
Silniční značky jsou shodné se značkami v ČR.

Silniční značení
Čára uprostřed vozovky je žlutá. Bílé čáry na kraji vozovky označují omezení parkování.


Nová dopravní značka: Modrý čtverec s autem a označením +2 znamená, že pokud jsou v autě 2 nebo více osob, může auto použít pruh vzhražený autobusům.

 

Dopravní omezení

Zákaz jízdy vozidel přepravujících nebezpečné zboží v tunelu mezi západní a východní části Osla od ponělí do pátku mezi 7.00 - 9.00 hod. a mezi 14.00 - 18.00.
Při průjezdu centrem měst Trondheimu,Stavanger Osla a Bergenu se platí poplatek.
-Oslo 20 NOK (pro vozy do 3,5 t)
-Bergen 10 NOK
-Trondheim od 31/12/05 bez poplatku
-Stavanger 5/10 (záleží na dni a hodině).

Ostatní poplatky ve městech viz oddíl 8.15.

Omezení rozměrů a hmotnosti vozidel

-výška 4 m
-šířka 2,50 m
-délka:
-vozidlo s pevnou nápravou 10 m
-kloubové vozidlo 17 m
-silniční vlak 17 m
-vozidlo+karavan 18,75 m
-hmotnost:
-vozidlo s pevnou nápravou 18 t
-kloubové vozidlo 50 t
-silniční vlak 50 t.
Vozidla přesahující výše uvedené rozměry a vozidla s více než 3 nápravami musí mít povolení. O toto povolení je možno zažádat na následující adrese:
Public Administration of Norwegian Roads
Statens Vegvesen
P.B. 8142 DEP
0033 Oslo
Tel: (47) 22 07 35 00
Fax: (47) 22 07 37 68
www.vegvesen.no
Na některých silnicích je délka vozidla omezena na 15m, nebo na 12,40 m .

 

Pravidla parkování

Parkovací oblasti a místa, kde je parkování zakázáno, jsou označena mezinárodně platnými značkami.
V centrech měst a především v Oslu je stání zakázáno na hlavních třídách.
Tato místa jsou označena mezinárodně platnými značkami a nápisem \\\\\\\\\\\\\\\"All stans forbudt\\\\\\\\\\\\\\\" (zákaz stání) nebo jsou na nich vyznačeny hodiny, kdy je zákaz v platnosti.
Oblasti se zákazem parkování mohou být také označeny jednoduchou bílou čarou na okraji vozovky.
Ve větších městech se používají parkovací hodiny.
Špatně parkující vozidla mohou být odtažena.

Pokuty

Norská policie je oprávněna udělovat a vybírat pokuty na místě.
Výše pokut, platná od 1.2.2005, je následující:
dopravní přestupek ...... (NOK)
špatné parkování ............... 750
nepoužívání bezpečnostních pásů .........750
nezastavení "na červenou" ............. 5200
nepovolené předjíždění ................ 5200

Překročení rychlosti:
překročení limitu .........území s povolenou max. 60 km/h a méně .......... "místní" limit 70 km/h a více
do 5 km/h ........ 600 ....... 600
do 10 km/h ...... 1600 ...... 1600
do 15 km/h ...... 2900 ...... 2600
do 20 km/h ...... 3200 ...... 3600
do 25 km/h ...... 6500 ...... 4900
do 30 km/h ...... rozhodnutí soudu ...... 6500
do 35 km/h ...... rozhodnutí soudu ...... 7800

Za vyšší překročení rychlosti než je výše uvedeno, je motorista automaticky předvolán k soudu pro zaplacení vysoké pokuty a odebrání ŘP dle závažnosti přestupku.

 

Alkohol v krvi

Maximální dovolená hladina alkoholu v krvi je 0.02% pro řidiče motorových vozidel. Pro obsluhu motorových lodí a plachetnic je limit 0.08%. Policie má právo vyzvat řidiče, aby se podrobil dechové zkoušce. Pokud je tato zkouška pozitivní, může být požadován krevní test.

Řízení pod vlivem alkoholu
0,2 - 0,5 ‰ pokuta* 5,000 - 10,000 NOK
0,5 - 1,0 ‰ pokuta* a podmíněné uvěznění
1,0 - 1,5 ‰ pokuta* a podmíněné uvěznění
1,5 ‰ a více pokuta* a uvěznění
* výše pokuty se vztahuje k výši příjmů viníka (např. 1,5 x měsíční výplata).

ŘP jsou odebrány na nejméně 12 měsíců a motorista může být uvězněn na nejkratší dobu 14 dnů. Není zde zaveden žádný bodový systém pokut.

Policie může odebrat vozidlo motoristům, kteří jsou pod vlivem alkoholu a vydat ho až v době, kdy je řidič schopen jízdy.

Nehody

Nehoda, při níž došlo ke zranění, musí být nahlášena policii.
Účastníci nehody by si měli vyměnit jména, adresy, název a adresu své pojišťovny včetně potřebného kontaktu. Rovněž mohou vyplnit Evropský formulář nehod jako podklad pro pojišťovnu.

 

Povinné vybavení

Řidiči i pasažéři na motocyklech i na mopedech musí nosit ochranné přilby.
Ve voze je povinné používat bezpečnostní pásy na všech místech, kde je jimi vůz vybaven. Pasažéři, kteří jsou od používání pásů ze zdravotních důvodů osvobozeni, musí u sebe mít lékařské potvrzení o této výjimce. Pokud by se to mělo týkat řidiče vozidla, musí být toto potvrzení přeloženo do norštiny.
Děti do 4 let musí být zabezpečeny ve speciálním bezpečnostním systému odpovídajícím jejich věku. Děti starší 4 let musí používat dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pásy.
Všichni řidiči musí mít při jízdě ve dne zapnuta tlumená světla (v obci i mimo obec).
Minimální hloubka vzorku pneumatik je 1.6 mm; u zimních 3mm.
Vozidlo táhnoucí karavan, musí být vybaveno speciálními postranními zrcátky.
Řidič nesmí během jízdy telefonovat bez použití sady hands-free.
Výstražný trojúhelník je povinný pro všechna vozidla kromě motocyklů. Umisťuje se jen pokud vůz není dobře viditelný.
Hasicí přístroj není povinný, ale doporučený.
Lékárnička není povinná, ale doporučená.
Povinná postranní zrcátka.
V Norsku vyšel v platnost zákaz používání přístrojů detekujících policejní radary. K povinnému vybavení patří reflexní vesta umístěná v dosahu řidiče.

 

Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy

Pneumatiky s hroty
Pneumatiky s hroty mohou užívat vozidla od 1.11. do 1. neděle po velikonocích. Výjimky jsou na severu země, kde se mohou používat od 15.10. do 1.4. Pokud jsou použity, musí být na všech čtyřech kolech. Je omezen počet hrotů - 90 až 150, ale není omezena rychlost. V Oslu je povinnost za auta vybavená pneumatikami s hroty platit poplatek formou nálepky, jehož výše je 30 NOK na den, 400 NOK na měsíc a 1200 NOK na jeden rok. Podobné opatření je i v Trondheimu.Pokuta za nezaplacení poplatku je 750 NOK.


Sněhové řetězy
Jsou povinné pro vozidla s hmotností nad 3,5t musí vozit řetězy po celou zimu bez ohledu na stav počasí.
Jízda v konvoji může být náročná, stresující a mnohdy nebezpečná.

 

Technické prohlídky

Vůz starší 4 let musí projít technickou prohlídkou každé 2 roky.

 

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty jsou lehce dostupné v celé zemi. Čerpací stanice bývají otevřeny mezi
7.00 a 20.00 hod. Ve městech zůstávají některé čerpací stanice otevřeny 24 hodin denně.
Ceny paliva se liší podle regionu (o něco vyšší ceny jsou na severu a v horských oblastech) a podle toho, zda jde o samoobslužnou pumpu či nikoli.

Některé čerpací stanice akceptují kreditní karty, eurošeky nebo cestovní šeky. Je povolen bezcelní dovoz až 600 litrů PHM, doporučuje se však max.10 litrů - pozor, většina trajektových společností z bezpečnostních důvodů převoz PHM v náhradních kanystrech nepovoluje.

 

Dálniční síť a poplatky


Silnice jsou rozděleny do kategorií:

E - evropská silnice
RV - národní silnice
FV - místní silnice

Tunely
V Norsku je přibližně 530 silničních tunelů, pouze v některých z nich se platí mýto. Nejdelší je na silnici E16 mezi Laerdalem a Aurlandem je dlouhý 24,5 km. Mapa tunelů, které jsou nižší než 4,50 m je vydávána silničními úřady. U některých tunelů se vyžaduje poplatek. V Oslu je tunel, který spojuje východní a západní Oslo a měří 3 km. Platí se zde poplatek.

Mosty
Mýto se platí na některých mostech, např. na silnici 566 Osteroybrua.
Otevřen je nový most na E6, směrem do Švédska ve Svinesundu. Mýtné činí 20 NOK nebo 20 SEK pro lehká vozidla a dvojnásobek pro vozidla těžká.