Dočasný dovoz vozidel

V Norsku platí všechny české národní řidičské průkazy a mezinárodní průkazy 1923, 1949 a 1968. Doporučuje se mít Zelenou kartu, která potvrzuje zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. K vozidlu neřízenému vlastníkem je třeba mít plnou moc. Více informací v následujícím článku.

Dočaný dovoz vozidel

Na dobu do 12 měsíců lze bez celních formalit dovézt:
- moped
- motocykl
- osobní auto
- obytné auto
- karavan
- přívěs
- autokar
- komerční vozidlo.

 

Pronajatá vozidla a ostatní vozidla neřízená vlastníkem

Pronajatá vozidla
Dočasný dovoz je bez formalit. Je třeba mít smlouvu o pronájmu.
Vozidla neřízená vlastníkem
Je třeba mít plnou moc. Vozidla registrovaná v zahraničí nesmí řídit občan Norska.

 

Karavany, obytné přívěsy, vleky

Za vleky a karavany, které nejsou taženy, se platí clo. Vozidla táhnoucí karavan, musí být vybavena speciálními zpětnými zrcátky. Max. délka vozu s karavanem je 18,75 m, šířka karavanu je 2,5 m.

 

Telefony a CB rádia

Mobilní a autotelefony
Mohou být dovezeny bez formalit, ale pro telefonování v autě je třeba sada hands-free.
CB rádia
Pokud odpovídají normě CEPT, mohou být užívány po dobu návštěvy v Norsku.
Adresa pro podrobnější informace
Post-og teletilsynet
internet: http://www.npt.no

 

Lodě

Po zemi nebo po vodě mohou být dovezeny na dobu 6 měsíců.
Kapitán lodi přijíždějící ze zahraničí musí mít po příjezdu do země vyplnit příslušné formality a ukázat dokumenty k lodi.

Více informací na https://www.sdir.no/en/.

 

Pojištění vozidel

Doklad o zaplacení odpovědnostního pojištění. Doporučuje se mít Zelenou kartu, která potvrzuje zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla.
Další informace lze získat na adrese:
Trafikkforsikringsforeningen
Hansteens gate 2
Postboks 2551 Solli
0202 Oslo
tel. 00-47/22-04 86 00,
fax. 00-47/22-56 21 16
e-mail: post@tff.no
Internet: http://www.tff.no

 

Registrace/SPZ, mezinárodní označení

Národní SPZ
Veškeré národní SPZ jsou uznávány.
Mezinárodní označení vozidel
Označení vozu klasickou velkou nálepkou CZ.

 

Řidičské průkazy

Všechny národní řidičské průkazy
Mezinárodní řidičský průkaz (1923, 1949, 1968)

Návštěvníci, kteří řídí moped registrovaný v Norsku musí být starší 16-ti let. Návštěvníci, kteří řídí motocykl přes 50 ccm nebo osobní automobil registrovaný v Norsku, musí být ve věku od 18 let.
Řidiči kteří řídí automobily dočasně dovezené do Norska, musí být alespoň ve věku, který je předepsán řidičům v zemích jejich trvalého pobytu.

 

Ztráta vozidla

V případě těžce poškozeného nebo zničeného vozidla mohou norské úřady souhlasit se zanecháním vraku v zemi bez toho, aniž by bylo placeno clo, eventuálně pouze v nominální hodnotě.