Pro motoristy

Placení pokut

Pokud jste se v Norsku dopustili dopravního přestupku a pokutu platíte převodem z účtu vedeného u českého peněžního ústavu, řiďte se prosím následujícími informacemi.

Pravidla parkování tělesně postižených osob

Na místních komunikacích a veřejných parkovištích jsou vyhrazená parkovací místa pro tělesně postižené občany označena mezinárodním symbolem (stylizovaný vozíčkář na modrém poli). Nárok na užívání vyhrazených míst a uplatnění níže uvedených pravidel mají i zahraniční držitelé parkovacích karet pro tělesně postižené, pokud karta obsahuje mezinárodní symbol a jméno majitele, příp. registrační číslo vozu.

Dočasný dovoz vozidel

V Norsku platí všechny české národní řidičské průkazy a mezinárodní průkazy 1923, 1949 a 1968. Doporučuje se mít Zelenou kartu, která potvrzuje zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. K vozidlu neřízenému vlastníkem je třeba mít plnou moc. Více informací v následujícím článku.

Dopravní informace a předpisy

V Norsku je 23 000 km státních silnic a 16 000 km provinčních silnic. V obci je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h (pokud není značkami vyznačeno jinak). Mimo obec platí následující rychlostní limity: 1) vozidla s hmotností do 7,5t, 90km/h na dálnici, 80km/h na ostatních silnicích; 2) vozidla s hmotnostní nad 7,5t kromě autobusů, 70km/h; 3) motorová vozidla s přívěsem, 80km/h, 60km/h. Více informací v následujícím článku.